Spot On

Het principe van de (gedeeltelijk) ondeelbare reserve in een coöperatie: toelichting bij een voorgestelde nieuwe erkenningsvoorwaarde.

Aansluitend bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (2019) dat voor het eerst coöperatieve principes oplegt aan coöperatieve vennootschappen, wil de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) ook de erkenningsvoorwaarden verder harmoniseren opdat deze volledig in overeenstemming zijn met de internationale ICA-principes.

Daarom stelt de NRC voor om een nieuwe erkenningsvoorwaarde in te voeren die invulling geeft aan het coöperatieve principe dat minstens een gedeelte van het vermogen en/of van de resultaten van de coöperatie niet vatbaar mag zijn voor uitkering aan de vennoten.
Tijdens een e-seminarie belichtte een keur aan sprekers dit thema, zowel vanuit theoretische als praktische invalshoek. ”Het concept van de ondeelbare reserves vormt de kern van het DNA van het coöperatieve model”, benadrukte Jacques Debry, gedelegeerd bestuurder van Febecoop. “De essentiële rol komt duidelijk tot uiting in het feit dat zij concreet gestalte geven aan de collectieve eigendom van de coöperatie en er sterk toe bijdragen dat het kapitaal een positie krijgt die niet overheersend is, maar ten dienste staat van het coöperatieve project. Vennoten geven prioriteit aan stabiliteit, ontwikkeling en duurzaamheid van hun onderneming. Daaraan danken coöperaties hun veerkracht, bijv. in tijden van economische crisissen.“

We stelden vast dat erkende coöperaties vandaag al creatief omgaan met dit principe. Sommige coöperaties passen een gezondheidsindex toe om het scheidingsaandeel beperkt maar wel welvaartsvast te houden (Karoot), delen de opgebouwde financiële meerwaarde proportioneel tussen de vennootschap en de uittredende vennoot (Trividend) of begunstigen een coöperatief project bij vereffening (Damnet). Precies deze verscheidenheid zette de NRC ertoe aan om het principe van de ondeelbare reserve als ’soft law‘ te beschouwen. “Een aangepaste statutaire bepaling is bijgevolg niet nodig”, aldus Kristof Van Gestel (hoofd juridische dienst Cera en voorzitter van de Commissie Wetgeving van de NRC). “We rekenen erop de coöperaties hun beleid transparant in het jaarlijks verslag omtrent de erkenningsvoorwaarden zullen toelichten.”

Dit e-seminarie kun je bekijken via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=_E_zq4hNSrg 

Zoeken

Newsletter