Hoofdartikel

2019 PieterVerhelst 2PORTRET150x150
19 juni 2021

Happy #CoopsDay

Op 3 juli vieren we wereldwijd voor de 99ste keer de Internationale Dag van de Coöperatie. Nu het ‘rijk der vrijheid’ dichterbij komt, kunnen we ons voor volgend jaar dus opmaken voor een feestelijke 100ste verjaardag. We kijken op #CoopsDay vooruit onder het motto ’Rebuild Better Together‘. U las het al in de nieuwsbrief van oktober vorig jaar: “Het coöperatieve ondernemerschap kan mee het… [Lezen]

Actualiteiten

Relinde Baeten150x150
19 juni 2021

In memoriam Relinde Baeten (9 januari 1959 – 19 april 2021)

Op 19 april overleed Relinde Baeten. Namens Ecopower was zij al sinds de oprichting in 2007 actief lid van de Commissie Communicatie van de NRC en vanaf 2015 ook van de Raad. Wij herinneren ons haar jarenlange onverdroten inzet, haar scherp oog voor correct taalgebruik en haar sterke visie die ze altijd mild verwoordde. Getuige dit cursiefje dat verscheen in de NRC-nieuwsbrief van januari 2012, naar aanleiding van het feit dat Time ‘de demonstrant’ uitriep tot ‘persoon van het jaar 2011’. Bijna… [Meer informatie]
WoonCoop 150x150
19 juni 2021

Wooncoöperaties als antwoord op maatschappelijke uitdagingen

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een maatschappelijke uitdaging met toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen. Voorbeelden uit het buitenland – van Zürich tot The Bronx – tonen een verschillend potentieel in het faciliteren van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, tijdelijke woonsituaties, zorg, gebruik en onderhoud van commons, duurzaam bouwen en verdichting. Vorig jaar verscheen hierover de publicatie van Cera ‘Coöperatief wonen in Vlaanderen’, waarin de toepassingsmogelijkheden,… [Meer informatie]
Default Image
19 juni 2021

Enquête gebruiksvriendelijkheid ’Bijzonder verslag over naleving erkenningsvoorwaarden’

Het bestuursorgaan van een erkende coöperatieve vennootschap moet jaarlijks een bijzonder verslag opstellen over hoe de vennootschap toeziet op de naleving van de erkenningsvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 ‘tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen’, waaronder de toepassing van de coöperatieve principes zoals vastgelegd door de Internationale Coöperatieve… [Meer informatie]
Students
28 februari 2021

Tweedaagse training voor bestuurders van cooperaties - 31/5 en 10/6/2021

De oprichting van een coöperatie is vaak een intensief traject. Eens gelanceerd bestaat het risico dat je meegezogen wordt in de dagelijkse werking, waarbij er minder aandacht is voor de grote kwesties die op termijn het verschil maken. En rijzen er vragen zoals: Gebruiken we de troeven van ons coöperatieve model voldoende? Dragen onze activiteiten bij tot de richting die we uit willen? Zijn we financieel gezond? Hoe ziet onze ledenstrategie eruit om de betrokkenheid van de leden te behouden en… [Meer informatie]

De nieuwelingen

26 maart 2018
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de erkenning aan. Deze coöperaties kregen recent hun erkenning: Naam Datum erkening "VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus) Oct.- 2017 SolarDec SCRIS Oct.- 2017 ETHIC' & TOIT Oct.- 2017 TRIVIDEND - Vlaams Participatiefonds Voor De Sociale Economie Nov.- 2017 Wooncoop Nov.- 2017 NOVACITIS… [Lezen]

Portret

MEDOR150x150
19 juni 2021

Médor: kwalitatieve onderzoeksjournalistiek dankzij de financiële en morele ondersteuning van vele vennoten

Na een sluimerend bestaan is onderzoeksjournalistiek zelf opnieuw actueel geworden. In Vlaanderen kennen we al sinds 2010 Apache.be, een nieuwswebsite voor kritische en progressieve onafhankelijke journalistiek, gerund door De Werktitel, een erkende cv. En in Wallonië is Médor, ook een erkende coöperatie-sociale onderneming, sinds 2015 met haar trimestriële magazine een vaste waarde in het… [Lire]

FAQ

19 juni 2021

Procedure voor de selectie van de leden van het bureau in het geval dat er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels en inachtneming van het genderevenwicht

1. Procedure voor de selectie van de leden van het bureau in het geval dat er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels In het geval dat er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels, bepaalt artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 april 2014, tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, dat het aan de leden van de Algemene Vergadering is om tussen de kandidaten te beslissen. “Indien er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels, gaat… [Lezen]

Zoeken

Newsletter