Hoofdartikel

2019 PieterVerhelst 2PORTRET150x150
07 december 2020

Tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken naar morgen

Het jaareinde komt in zicht. Dan maken we steevast de balans op van het afgelopen jaar. De COVID-19-crisis werpt zonder meer een zwarte slagschaduw over 2020 voor vele erkende coöperaties, vennoten en hun familieleden. Toch heeft deze crisis de Nationale Raad voor de Coöperatie niet belet om ook in dit moeilijke jaar verder in te zetten op het versterken van onze coöperaties. Op 1 januari 2020… [Lezen]

Actualiteiten

Question
07 december 2020

Coöperatieve vragen? Stel ze in je persoonlijke e-meeting

In tijden van corona staat Febecoop coöperaties bij. Met welke coöperatieve en actuele vraag je ook zit, de Febecoop-adviseurs helpen je graag verder op weg. Febecoop biedt één uur gratis persoonlijk en vertrouwelijk eerstelijnsadvies via een elektronische sessie. Wil je van dit aanbod gebruik maken?• Mail de vragen waarop je graag een antwoord wil naar p.bosmans@febecoop.be.• Febecoop plant een persoonlijke e-meeting (via Google Meet) van 60 minuten in.• Tijdens de meeting krijg je een… [Meer informatie]
Proof Logo
07 december 2020

Een logo ’NRC-proof‘ voor activiteiten van erkende coöperaties of hun groeperingen

Als een erkende coöperatie of haar erkende groepering een activiteit (seminarie, studiedag, …) organiseert die het coöperatieve ondernemerschap promoot, dan kan zij deze onder bepaalde voorwaarden laten doorgaan ’in samenwerking met de Nationale Raad voor de Coöperatie‘. Voor meer info: zie het nieuwsbericht van februari 2020. Voortaan kunt u voor deze activiteiten een logo gebruiken dat deze samenwerking in de verf zet. [Meer informatie]
Grocery
07 december 2020

25 maart 2021 - 14 uur - Mini-seminarie: een vergelijking tussen het coöperatieve model van Beescoop en Färm

De sector van biologische en lokale voeding zit in de lift. Vandaag maken twee diverse coöperatieve modellen opgang: - Beescoop , waarin burgers participeren in een lokale voedingswinkel en grotendeels draaiend op vrijwilligerswerk. - Färm , eerder een supermarkt en op coöperatief vlak een gemengd model van burgers, producenten en investeerders, werkend met een coöperatief franchisemodel en op professionele leest geschoeid. Tijdens dit miniseminarie worden beide coöperatieve modellen uitgebreid… [Meer informatie]
Eole
07 december 2020

28 januari 2021: Debat REScoops en Fincoops: voldoen alle types energiecoöperaties aan de coöperatieve principes?

In de sector van de hernieuwbare energie is al jarenlang een fel debat aan de gang tussen de zogenaamde REScoops (burgercoöperaties waarvan de vennoten rechtstreeks investeren in hernieuwbare energie en er dus ook rechtstreeks eigenaar van zijn) en Fincoops (financiële coöperaties waarvan de vennoten onrechtstreeks investeren in hernieuwbare energie en dus geen rechtstreeks eigenaar van de projecten zijn). Twistpunt: het al dan niet voldoen aan de coöperatieve principes en waarden zoals de open… [Meer informatie]

De nieuwelingen

26 maart 2018
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de erkenning aan. Deze coöperaties kregen recent hun erkenning: Naam Datum erkening "VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus) Oct.- 2017 SolarDec SCRIS Oct.- 2017 ETHIC' & TOIT Oct.- 2017 TRIVIDEND - Vlaams Participatiefonds Voor De Sociale Economie Nov.- 2017 Wooncoop Nov.- 2017 NOVACITIS… [Lezen]

Portret

GameChangers 150x150
06 oktober 2020

GameChangers cv

Coöperaties hebben de eigenschap te ontstaan waar een maatschappelijke nood opduikt. Met GameChangers is dat niet anders. Deze coöperatie focust zich op problematisch gamegedrag, iets wat de laatste jaren vaker bij jongeren voorkomt. De coronapandemie beschouwden zij als een kans om de zaken anders aan te pakken. [Lire]

Spot on

07 december 2020

Het moderne ondernemerslandschap wordt hertekend

Steeds meer ondernemers beginnen te beseffen dat ondernemen in de 21ste eeuw veel meer betekent dan winst maken. Ondernemingen zijn een wezenlijk onderdeel van onze maatschappij en willen dan ook hun steentje bijdragen om onze leefgemeenschap te laten uitgroeien tot een sociaal gebeuren met respect voor iedereen en een gemeende bekommernis voor ons leefmilieu. Sociaal ondernemen heet dat. Maatschappelijke en ecologische impact zijn de prioriteiten voor een sociale onderneming, winstrealisatie… [Lezen]

FAQ

06 oktober 2020

Vermelding ‘ante factum’ van de erkenning van een coöperatieve vennootschap in de statuten

Overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voegt een erkende coöperatieve vennootschap aan de benaming van haar rechtsvorm het woord ’erkende‘ toe, en wordt afgekort als ’erkende CV‘. Als gevolg daarvan mag een coöperatieve vennootschap die niet erkend is de term ’erkende‘ niet aan de benaming van haar rechtsvorm toevoegen. Deze bepaling kan praktische problemen veroorzaken in die zin dat een vennootschap in oprichting of die haar statuten wijzigt om ze… [Lezen]

Zoeken

Newsletter