Hoofdartikel

PostIt Edito 150x150
21 december 2021

Grand cru in coronatijden.

Net als vorig jaar overheerste het coronavirus ook in 2021 ons dagelijkse leven. Om de volksgezondheid te vrijwaren, ondergingen we met z’n allen bijna het hele jaar door weer een ongeziene reeks inperkingsmaatregelen. Binnen de NRC speelde ons overleg zich opnieuw grotendeels achter computerschermen af. Maar als we naar het resultaat kijken, dan was 2021 toch een grand cru! [Lezen]

Actualiteiten

StartToCoop150x150
21 december 2021

Zijn jongeren vertegenwoordigd in onze coöperaties?

Coopkracht is de Vlaamse netwerkorganisatie voor coöperaties en werkt eveneens aan het bekendmaken van het coöperatieve ondernemingsmodel bij het brede publiek. Een belangrijke doelgroep daarbij zijn jongeren.Hoe jonger mensen in contact komen met coöperaties, hoe groter de kans dat zij dit op een of andere manier meenemen in hun keuzes als consument, werknemer of ondernemer. Coopkracht timmert al verschillende jaren aan de weg om de brug te leggen tussen jongeren en coöperaties. Met dit… [Meer informatie]
Calendrier 150x150
21 december 2021

Save the dates

31 maart 2022 - Dag van de Coöperatie Noteer op donderdag 31 maart 2022 alvast de Dag van de Coöperatie in uw agenda. Van 14 tot 22 uur verwelkomt Coopkracht iedereen die verbonden is aan coöperaties en zet het een van de basispijlers van de coöperatieve onderneming in de schijnwerpers. Het centrale thema ‘samenwerking’ zoomt namelijk in op de verschillende componenten van samenwerken. In het programma vindt u antwoorden op vragen als “Hoe zorgt u voor succesvolle samenwerking in de eigen… [Meer informatie]
Tableau 150x150
21 december 2021

Benoeming van de nieuwe leden van het bureau van de NRC en benoeming van de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van de NRC

Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2021 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 november 2021) heeft de Koning de twintig nieuwe leden van het bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming (NRC) benoemd voor een termijn van zes jaar die ingaat op 9 november 2021. Het bureau van de NRC is nu samengesteld uit de volgende leden: Bernard BAYOT (NewB) Joris CNOCKAERT (CrelanCo) Elisabeth DE RUDDER (BRS Microfinance) Anneleen DE SMET… [Meer informatie]
Volunteer 150x150
31 oktober 2021

Le "bénévolat en coopératives"

Vous êtes nombreux à vous poser des questions concernant le "bénévolat en coopératives". En effet, la loi du 3 juillet 2005 n’autorise pas le recours aux bénévoles dans les sociétés coopératives, car ce sont des sociétés « commerciales ». Dès lors, quels sont les points d’attention, quels sont les risques si ma coopérative fait appel à des bénévoles, etc… ? Depuis plusieurs mois, des coopératives et experts examinent la question. C’est maintenant, l’occasion de vous inviter à débattre de ce… [Meer informatie]

De nieuwelingen

26 maart 2018
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de erkenning aan. Deze coöperaties kregen recent hun erkenning: Naam Datum erkening "VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus) Oct.- 2017 SolarDec SCRIS Oct.- 2017 ETHIC' & TOIT Oct.- 2017 TRIVIDEND - Vlaams Participatiefonds Voor De Sociale Economie Nov.- 2017 Wooncoop Nov.- 2017 NOVACITIS… [Lezen]

Portret

NouveauChapitre150x150
21 december 2021

Portret: Un nouveau chapitre

Stel je een gemeenschappelijk huis voor mensen met "Alzheimer" voor. Een alternatief voor het tehuis en de institutionele woonvoorzieningen, waar mensen omringd kunnen leven, beslissen over hun dagelijks leven, momenten delen, integreren in het leven van de buurt... Dit huis bestaat! [Lire]

Spot on

21 december 2021

Het principe van de (gedeeltelijk) ondeelbare reserve in een coöperatie: toelichting bij een voorgestelde nieuwe erkenningsvoorwaarde.

Aansluitend bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (2019) dat voor het eerst coöperatieve principes oplegt aan coöperatieve vennootschappen, wil de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) ook de erkenningsvoorwaarden verder harmoniseren opdat deze volledig in overeenstemming zijn met de internationale ICA-principes. Daarom stelt de NRC voor om een nieuwe erkenningsvoorwaarde in te voeren die invulling geeft aan het coöperatieve principe dat minstens een gedeelte van het vermogen… [Lezen]

FAQ

28 oktober 2021

Wettelijk verplichte vermeldingen: is jouw erkende coöperatie (sociale onderneming) in regel met de wetgeving?

In het (niet meer zo) nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) staan een aantal onderbelichte items: de juiste benaming van jouw rechtsvorm als erkende coöperatieve vennootschap en/of sociale onderneming, en de wettelijk verplichte vermeldingen in jouw externe communicatie. Dat ze onderbelicht zijn, leiden we af uit een recente screening van een aantal websites en e-mails van erkende coöperaties. Bijna geen enkele was in regel … Zo zorg je ervoor dat jouw coöperatie de juiste… [Lezen]

Zoeken

Newsletter