Hoofdartikel

2019 PieterVerhelst Closeup
21 februari 2020

Aan de slag met het mandaat dat we van jullie hebben gekregen

Jullie talrijke aanwezigheid op de voorbije Algemene Vergadering heeft het bureau en onze Commissies gesterkt in hun engagement. Voor wie het gemist zou hebben volgt nog een kort verslag (met fotogalerij) in deze nieuwsbrief. We gingen ook verder aan de slag met het mandaat dat we van jullie hebben gekregen. We hebben ons advies over het voorontwerp van wet ‘houdende instelling van een Nationale… [Lezen]

Actualiteiten

StartToCoop150x150
07 februari 2020

Cera Coop Event: yes, we coop!

Een inspirerend studie- en netwerkmoment voor iedereen die geïnteresseerd is in het coöperatieve ondernemingsmodel. [Meer informatie]
Default Image
07 februari 2020

Jaarlijks NRC-evenement: kort verslag

Welke impact heeft het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de coöperatieve vennootschappen? Dat was het onderwerp van het jaarlijkse NRC-evenement, met de FOD Economie als gastheer. [Meer informatie]
approved150x150
07 februari 2020

Een NRC-label voor de activiteiten van jouw erkende coöperatie of vereniging

Het nieuwe jaar bracht ons een gloednieuw NRC-label, dat alle erkende coöperaties of verenigingen voor hun activiteiten kunnen aanvragen. Dit label kadert in de nieuwe communicatiestrategie van de NRC. Wat zijn de voordelen en hoe kun je het aanvragen? [Meer informatie]
megaphone150x150
07 februari 2020

Nieuw advies van de NRC

In een brief van 18.04.2019 vroeg de Minister van Economie aan de NRC om advies over het voorontwerp van de wet ‘houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, de sociale onderneming en de landbouwonderneming’. Hier volgt het antwoord van de NRC. [Meer informatie]

De nieuwelingen

26 maart 2018
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de erkenning aan. Deze coöperaties kregen recent hun erkenning: Naam Datum erkening "VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus) Oct.- 2017 SolarDec SCRIS Oct.- 2017 ETHIC' & TOIT Oct.- 2017 TRIVIDEND - Vlaams Participatiefonds Voor De Sociale Economie Nov.- 2017 Wooncoop Nov.- 2017 NOVACITIS… [Lezen]

Portret

OakTree Logo150x150
07 februari 2020

Oak Tree Projects: bijzondere huizen voor bijzondere mensen

Oak Tree Projects is een bijzondere coöperatie, voor een bijzondere doelgroep. Deze jonge sociale onderneming, opgericht in juli 2017, bouwt mee aan een betaalbare en inclusieve samenleving. Samen met de ouders, sympathisanten en de bewoners bouwen zij meerdere Oak Tree huizen, telkens in cohousingprojecten van 10 tot 40 woningen, waar vier tot vijf volwassenen met een ondersteuningsvraag… [Lire]

Spot on

07 februari 2020

De coöperatieve vennootschap: enkel voor de echte coöperaties?

Je las en hoorde het de afgelopen maanden al meermaals: in het Wetboek Verenigingen en Vennootschappen (WVV) wordt de cv voorbehouden voor de ‘echte coöperaties’ of ‘ondernemingen die worden uitgebaat volgens het coöperatieve gedachtegoed’. Maar wat zijn dan ‘echte coöperaties’? En hoe werken zij? [Lezen]

Zoeken

Newsletter