De nieuwelingen

26 maart 2018
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de erkenning aan. Deze coöperaties kregen recent hun erkenning: Naam Datum erkening "VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus) Oct.- 2017 SolarDec SCRIS Oct.- 2017 ETHIC' & TOIT Oct.- 2017 TRIVIDEND - Vlaams Participatiefonds Voor De Sociale Economie Nov.- 2017 Wooncoop Nov.- 2017 NOVACITIS… [Lezen]

Portret

HistoiredunGrain150x150
12 oktober 2022

De wereld veranderen met bloem!

Het brood dat wij eten bevat gemiddeld minder dan 8% Waalse granen. Het is duidelijk dat we beter kunnen! De erkende coöperatie Histoire d'un grain, die vastbesloten was de lijnen te verplaatsen, werd dus opgericht om de sector "graan tot brood" op het plateau van Herve te verplaatsen. Om haar project van productie en verwerking van biologische broodgranen te realiseren, verenigt de coöperatie… [Lire]

Spot on

12 oktober 2022

Uitnodiging: Seminarie NRC - 18 november 2022

Gewestelijk, federaal en Europees. Op deze drie niveaus situeert het beleid en de regelgeving rond coöperatieve vennootschappen zich. Zie jij de coöperatieve bomen nog door het institutionele bos? Met dit seminarie krijg je op een halve dag tijd een klare kijk op het Europees en gewestelijk beleid voor coöperaties, laten we de beleidsmakers zelf aan het woord en heb je uitgebreid de kans om bij te praten met je coöperatieve collega’s. Naast een toelichting van het Europees actieplan voor de… [Lezen]

FAQ

26 juni 2022

NRC commissies zetten het werk voort met nieuwe mandaten

De wet van 20 juli 1955 tot instelling van een De Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming voorziet dat het Bureau en de Algemene Vergadering worden aangevuld met twee commissies. Dit zijn de commissie Communicatie en de Commissie en Wetgeving. Ze stellen adviezen op of analyseren bijzondere vraagstukken, daarnaast informeren ze erkende coöperaties over belangrijke ontwikkelingen. In maart 2022 besloot het bureau van de NRC om de mandaten van de… [Lezen]

Zoeken

Newsletter