Hoofdartikel

2019 PieterVerhelst Closeup
23 september 2019

De NRC werkt voor u

Onze Commissie wetgeving heeft in deze nieuwsbrief de dwingende bepalingen opgelijst, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing worden voor uw coöperatie. Hou deze bij als u tussen nu en uiterlijk eind 2023 de noodzakelijke statutenwijziging inplant. Verschillende erkende coöperaties gingen al aan de slag met de veranderingen die het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen met zich… [Lezen]

Actualiteiten

lecture
23 september 2019

Gratis inspiratiesessies

Zoals Uwellicht weet, is sedert 1 mei een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Hoeft het nog een betoog dat dit een grote impact op uw coöperatieve vennootschap heeft? Op zaterdagvoormiddag 5 oktober, 19 oktober en 16 november, helpt het Anseelefonds uw coöperatieve eigenheid in de praktijk te verbreden en te verdiepen. [Meer informatie]
Cera Coop Workshop
23 september 2019

Cera Coop Workshop 'Starten met een coöperatie'

Denkt u er aan om te starten met een coöperatie? Of bent u geïnteresseerd in het coöperatieve ondernemingsmodel? Dan zijn deze ‘startersvormingen’ iets voor u. [Meer informatie]
ChoixDirection
23 september 2019

22 november 2019: Seminarie rond het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

LHoe gaan coöperaties aan de slag met een aantal ingrijpende veranderingen opgelegd door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen? [Meer informatie]
kits de pleurotes permafungi150x150
03 mei 2019

Ontdek PermaFungi of Partago van binnenuit

Cera organiseert toffe introductiesessies in coöperatief ondernemen. Na een korte inleiding over dit unieke ondernemingsmodel, vertelt iemand van de coöperatie waarom zij hiervoor kozen. Daarna neem je tijdens een rondleiding een kijkje achter de schermen van Permafungi of Partago. [Meer informatie]

De nieuwelingen

26 maart 2018
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de erkenning aan. Deze coöperaties kregen recent hun erkenning: Naam Datum erkening "VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus) Oct.- 2017 SolarDec SCRIS Oct.- 2017 ETHIC' & TOIT Oct.- 2017 TRIVIDEND - Vlaams Participatiefonds Voor De Sociale Economie Nov.- 2017 Wooncoop Nov.- 2017 NOVACITIS… [Lezen]

Portret

architect
23 september 2019

SoLogInnov: een antwoord op een dubbele behoefte

Kent u de site van Monceau Fontaines? Gebouwd op een verlaten industrieterrein van een voormalige steenkoolcentrale in de buurt van Charleroi, is de site vandaag een verzamelplek voor een twintigtal partners die actief zijn in de sociale economie. Onlangs hebben verschillende actoren opnieuw hun innovatievermogen bewezen door een coöperatie voor sociale doeleinden op te richten die aan twee… [Lire]

FAQ

23 september 2019

De sociale onderneming: alle erkenningsvoorwaarden zijn gekend!

Overeenkomstig artikel 8:5 van het WVV kunnen de coöperatieve vennootschappen aan de minister van Economie om een erkenning als “sociale onderneming” verzoeken. Deze erkenning als sociale onderneming vervangt de kwalificatie van de “vennootschap met sociaal oogmerk” (die niet langer kan worden toegevoegd aan de rechtsvorm van een vennootschap sinds de inwerkingtreding van het WVV). [Lezen]

Zoeken

Newsletter