Hoofdartikel

2019 PieterVerhelst 2PORTRET150x150
24 juni 2020

Samen sterker

De overdrijvingen in de hedendaagse communicatie zijn vaak potsierlijk geworden, maar nu kunnen we toch zonder overdrijven stellen: “Dit hebben wij nog nooit meegemaakt”. De Corona pandemie treft het samenleven en de economie breed en diep en wellicht nog voor enige tijd. Uit deze crisis neem ik vooral mee dat waar mensen samen werken ze het verschil maken en sterker staan. Hoewel coöperaties… [Lezen]

Actualiteiten

Impact Covid
23 juni 2020

Zes webinars over coöperaties en COVID-19

De coöperaties in ons land hebben heel wat te verduren gekregen door de coronacrisis en zitten vaak nog met heel wat vragen. Om op deze en nog andere prangende vragen een compleet en helder antwoord te formuleren, sloegen Cera, Febecoop en Coopkracht de voorbije maand de handen in elkaar door ’samen‘een cyclus van zes webinars aan te bieden. [Meer informatie]
Bevraging
23 juni 2020

Wat is de impact van de crisis op jouw coöperatie?

Wat is de impact van de crisis op jouw coöperatie? Wat is de impact van deze coronacrisis op jouw coöperatie?Wat doe en verwacht je? En komen coöperaties er beter, dan wel slechter uit, net omwille van hun coöperatieve model? Hoe sta je tegenover de overheidssteun? Cera en het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen komen naar je toe met de vragen ... [Meer informatie]
BrochureFebecoop
23 juni 2020

Nieuwe brochure Vennootschapswetgeving

Op 28 februari 2019 keurden Kamer en Senaat het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goed. Aan dat wetboek heeft de wethouder heel wat gesleuteld. En er is heel wat veranderd. Daarom stelt Febecoop met trots de nieuwste brochure voor: ‘Een nieuw wetboek voor vennootschappen en verengingen: welke impact op coöperatieve vennootschappen?’ [Meer informatie]
BREBIS
23 juni 2020

Coop Explore : visite de la coopérative Jardins d'Arthey

Les coopératives Crédal et les Jardins d’Arthey s’unissent pour vous faire découvrir le modèle d'entreprise partagée au travers l’exemple concret des Jardins d’Arthey. [Meer informatie]

De nieuwelingen

26 maart 2018
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de erkenning aan. Deze coöperaties kregen recent hun erkenning: Naam Datum erkening "VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus) Oct.- 2017 SolarDec SCRIS Oct.- 2017 ETHIC' & TOIT Oct.- 2017 TRIVIDEND - Vlaams Participatiefonds Voor De Sociale Economie Nov.- 2017 Wooncoop Nov.- 2017 NOVACITIS… [Lezen]

Portret

Default Image
23 juni 2020

Een sociaal verantwoorde en solidaire ‘supermarkt’

Nu er meer en meer nood is aan ecologische consumptie, zijn de coöperatieve supermarkten in volle bloei. Dit bewijst het succes van Vervîcoop. Meer dan een alternatief voor de grootdistributie, is het project een motor voor sociale cohesie. Een overzicht van de geschiedenis van een lokaal en innoverend project. [Lire]

Spot on

23 juni 2020

Alternatieve AV’s in coronatijden

De COVID-19-pandemie heeft als een ware katalysator de digitalisering van onze economie op kruissnelheid gebracht. We vergaderden niet meer lijfelijk, maar hielden via de digitale weg meer dan ooit contact met onze collega’s en klanten. Dit impliceert natuurlijk ook dat de AV’s van onze coöperaties niet meer konden plaatsvinden, althans op een fysieke manier. Toch slaagden vele coöperaties, aangespoord door een gezonde dosis creativiteit, er in hun AV op een alternatieve manier te laten… [Lezen]

FAQ

23 juni 2020

Aandeelhouder of coöperant, aan jou de keuze!

Op 6 mei 2020 is de Wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen gepubliceerd. Deze wet heeft vooral de terminologie aangepast gebruikt in Boek 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) met betrekking tot de coöperatieve… [Lezen]

Zoeken

Newsletter