De portretten

EnerGent: voor een democratischer energielandschap in Oost-Vlaanderen

EnerGent cvba verenigt burgers in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving, en trekt daarvoor bij hen financiële middelen aan via aandelenkapitaal. Die middelen investeert de coöperatieve vennootschap in hernieuwbare-energieprojecten of in projecten m.b.t. energie-efficiëntie.

EnerGent ijvert daarbij expliciet voor een democratischer energielandschap in Oost-Vlaanderen. Die overgang naar hernieuwbare energie biedt volgens de coöperatie grote kansen om de energieproductie lokaal zelf in handen te nemen. De achterliggende redenering? Als er op één plaats een windmolen staat, kan er in de ruime omgeving geen andere meer bij. Ze nemen dan elkaars wind af. Het is volgens EnerGent niet wenselijk dat de financiële voordelen naar enkele private spelers gaan en de lasten voor rekening van de burgers zijn. Het is tenslotte de bevolking die via de energiefactuur de kost van de overgang naar hernieuwbare energie zal moeten dragen. Burgers hebben er volgens EnerGent dan ook alle belang bij om windenergie zelf te beheren. Eens ze afgeschreven zijn kunnen de windturbines bijna kosteloos stroom leveren. Op voorwaarde dat niet alleen de winst voor de aandeelhouder, maar ook het belang van de burger als gebruiker van hernieuwbare energie, voorop staan.

Samenwerking met Eneco

De kans is groot dat EnerGent deze visie binnenkort ook in praktijk brengt. De coöperatie verwierf een vergunning om twee windturbines langs de E40 in Melle te bouwen, zij het dat er mogelijk nog bezwaar wordt aangetekend bij de Raad van State. Voor dit project sloeg EnerGent de handen in elkaar met Eneco. Als projectontwikkelaar zal Eneco het windpark bouwen. Eens de windturbines opgeleverd zijn, wordt EnerGent aandeelhouder van de projectvennootschap met een participatie van minstens 20%.

Balans tussen lasten en lusten

Zodra de bouw start, organiseert EnerGent een campagne om de bevolking te laten participeren. Volgens de coöperatie zorgt dit samenwerkingsproject ervoor dat de balans tussen lasten en lusten tussen de projectontwikkelaars en de omwonenden eerlijker verdeeld zullen worden.

Intussen startte EnerGent een project van collectieve renovatie van woningen, de Wijkwerf. Momenteel hebben zich al meer dan honderd geïnteresseerden gemeld om samen hun dak of hun gevel te isoleren, of superisolerend glas te plaatsen. Door dit samen te doen – de Wijkwerf selecteert de aannemers en onderhandelt over goeie prijzen – besparen deelnemers kopzorgen en kosten. Omdat dit project zichzelf niet meteen terugbetaalt, en erg arbeidsintensief is, verkreeg de coöperatie van Stad Gent en de Koning Boudewijnstichting een subsidie om het in praktijk te brengen.

Meer weten: http://www.energent.be/

windturbines

Zoeken

Newsletter