Nieuws

Uitnodiging: mini-seminarie over coöperatieve modellen in de landbouwsector.

Modele Agricoles 150x150

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) nodigt u uit voor een miniseminarie over coöperatieve modellen in de landbouwsector.

Landbouwcoöperaties vormen één van de pijlers van de Belgische coöperatieve beweging. In het verleden richtten boeren en tuinders vooral om economische redenen een coöperatie op. Samenwerking was (en is nog steeds) noodzakelijk voor het verkrijgen van marktmacht.

De laatste jaren werden de rangen van dit type coöperatie vervoegd door collega’s die in hun coöperatie meer de nadruk leggen op duurzaamheid en de betrokkenheid van de consument.

Ondanks hun verschillen hebben deze coöperaties ook een gemeenschappelijk kenmerk: ze vervullen onze allereerste levensbehoefte: voedsel. Zijn er andere overeenkomsten? Of, integendeel, verschillende visies? Kom luisteren, nadenken en debatteren op 28 april 2022 van 13.00 tot 14.45 uur, bij FOD Economie.

Praktisch:

- Inschrijven met voornaam, naam, naam van de coöperatie ten laatste tegen 25 april 2022 via e-mail bij: k.debaets@febecoop.be.

-Tijdstip: van 13u00 tot 14u45

- Plaats: FOD Economie - Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel (vlakbij station Brussel Noord)

Zoeken

Newsletter