Vrijstelling roerende voorheffing dividenden: welke plafond?

Het bedrag dat  elke aandeelhouder dankzij een vrijstelling van roerende voorheffing   op dividenden via zijn belastingbrief kan terugvorderen,  is voor inkomstenjaar 2019 opgetrokken tot 800€.

Tirelire 150x150Ter compensatie van de halvering van de vrijstelling van roerende voorheffing op interesten op spaarboekjes (gehalveerd van € 1.880,00 naar € 940,00), voerde de federale regering sinds 2018 een nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden in. Doel: de “slapende gelden” op spaarboekjes  activeren en  in de economie injecteren. Gold dergelijke maatregel tot eind 2017 enkel voor erkende coöperatieve vennootschappen, dan werd die vanaf 2018 generiek voor alle vennootschappen.

Vanaf 1 januari 2018 kan elke aandeelhouder  de roerende voorheffing, die hij heeft gedragen op dividenden van aandelen tot maximum 640 euro terugvorderen via zijn  jaarlijkse belastingaangifte. Dit levert  een belastingvoordeel  van 192 euro op.

In de praktijk zullen de vennootschappen of financiële instellingen nog steeds initieel de 30% roerende voorheffing blijven inhouden op alle dividenden. De vrijstelling wordt toegekend via de belastingaangifte personenbelasting.

Deze vrijstelling van roerende voorheffing, tot maximum 640 euro voor de dividenden op aandelen ontvangen in 2018, zal men dus voor de eerste maal kunnen indienen via de jaarlijkse belastingaangifte personenbelasting in te dienen in 2019.
Om deze maatregel nog meer kracht bij te zetten, heeft de federale overheid voor het inkomstenjaar 2019 zelfs voorzien om deze vrijstelling op te trekken naar 800 euro. Dit betekent een belastingvoordeel van 240 euro.

Zoeken

Newsletter