Moeten erkende coöperatieve vennootschappen een ‘bijzonder verslag’ opstellen?

RapportSpecialJa, alle erkende coöperatieve vennootschappen moeten een 'bijzonder verslag' opstellen. Het verslag moet overhandigd worden aan de FOD Economie, wanneer die het opvraagt in het kader van regelmatige controles van de erkenningsvoorwaarden.

De vennootschappen die een jaarverslag moeten opstellen conform de artikelen 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen, moeten het bijzonder verslag integreren in het jaarverslag. De coöperatieve vennootschappen met een sociaal oogmerk moeten geen verslag maken over het economische of sociale voordeel dat ze verschaffen aan hun vennoten (artikel 1, §8 van het koninklijk besluit).

U kunt een voorbeeld van een bijzonder verslag (waarbij geen enkele vormvereiste wordt opgelegd) verkrijgen bij de FOD Economie : AUC@economie.fgov.be

Zoeken

Newsletter