Mogen erkende coöperatieve vennootschappen die geen lid zijn van de Algemene Vergadering van de NRC er toch aan deelnemen?

Volgens het artikel 3, laatste lid, van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, kunnen ‘de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die erkend zijn na de oprichting van de Algemene Vergadering (…) vragen om deel te nemen aan de vergaderingen als waarnemers zonder stemrecht.’

Een erkende coöperatieve vennootschap die geen lid is van de Algemene Vergadering mag dus deelnemen aan de vergadering van dit orgaan (in de hoedanigheid van waarnemer, zonder stemrecht), wanneer ze aan deze voorwaarden voldoet:

  • ze behoort niet tot een groepering van coöperatieve vennootschappen, én
  • ze heeft een erkenning verkregen na de vorming van de Algemene Vergadering, dit wil zeggen na 6 mei 2015 (= publicatiedatum van het koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Vergadering).

Zoeken

Newsletter