NRC commissies zetten het werk voort met nieuwe mandaten

De wet van 20 juli 1955 tot instelling van een De Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming voorziet dat het Bureau en de Algemene Vergadering worden aangevuld met twee commissies. Dit zijn de commissie Communicatie en de Commissie en Wetgeving. Ze stellen adviezen op of analyseren bijzondere vraagstukken, daarnaast informeren ze erkende coöperaties over belangrijke ontwikkelingen.

In maart 2022 besloot het bureau van de NRC om de mandaten van de leden van de twee commissies open te stellen en konden nieuwe en ervaren kandidaten zich aandienen.
De procedure werd ondertussen afgerond en de definitieve lijst van kandidaten voor elk van de commissies is opgesteld door de FOD Economie, rekening houdend met de bepalingen van de wet van 20 juli 1990 tot bevordering van een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de organen met raadgevende bevoegdheid.
De leden werden benoemd in het ministerieel besluit van 13/06/2022 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23/06/2022). Er zullen voortaan zes leden in de commissie "Communicatie" (waarvan twee vrouwen en vier mannen) zetelen en zeven nieuwe leden in de commissie "Wetgeving" (waarvan drie vrouwen en vier mannen).
De nieuwe leden zijn :

Commissie “Communicatie” :

- De heer Peter BOSMANS
- Mevr. Sofie DONNEAUX
- De heer Wald JANSSENS
- De heer Grégory KEVERS
- Mevr. Orphee MARIËN
- De heer Luc VANOIRBEEK


Commissie “Wetgeving” :

- De heer Bernard BAYOT
- De heer Marc BOSSCHAERT
- Mevr. Ann DECRAENE
- Mevr. Sofie DONNEAUX
- Mevr. Caroline KERR
- De heer Kristof VAN GESTEL
- De heer John VANWYNSBERGHE
De duur van deze mandaten is niet gelimiteerd en geldt voor onbepaalde duur.
U kan de lijst van benoemde leden weldra raadplegen op de website van de NRC: https://economie.fgov.be/nrc-cnc.

Zoeken

Newsletter