Procedure voor de selectie van de leden van het bureau in het geval dat er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels en inachtneming van het genderevenwicht

1. Procedure voor de selectie van de leden van het bureau in het geval dat er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels  

In het geval dat er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels, bepaalt artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 april 2014, tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, dat het aan de leden van de Algemene Vergadering is om tussen de kandidaten te beslissen.

“Indien er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels, gaat de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen over tot stemming om haar voorgestelde lijst van kandidaten op te stellen”.


2. Inachtneming van het genderevenwicht 

Overeenkomstig de wet van 20 juli 1990, ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, moet een genderevenwicht worden nageleefd binnen het bureau van de NRC. Zo mag niet meer dan twee derde van de leden van het bureau van hetzelfde geslacht zijn (1/3-2/3 of 2/3-1/3).

In de oproep tot kandidaatstelling werd daarom aan de leden van de AV gevraagd om zowel een man (‘kandidaat 1’) als een vrouw (‘kandidaat 2’) voor te dragen.

Indien deze evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen niet wordt bereikt door alleen ‘kandidaten 1’te nemen, zal de FOD Economie ‘kandidaten 2’ nemen tot het juiste evenwicht is bereikt.

De keuze van deze ‘kandidaten 2’ zal op objectieve wijze worden gemaakt, rekening houdend met de datums van ontvangst van de kandidaatstellingsformulieren.

Zoeken

Newsletter