Pariteit tussen mannen en vrouwen in het kader van de hernieuwing van de mandaten van de leden van de algemene vergadering van de NRC in 2021

BonnesRaison

Op 26 januari 2021 heeft de FOD Economie per post een oproep tot kandidaatstelling verstuurd naar groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en naar erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren.

De vennootschappen en groeperingen beschikken over een termijn van 60 dagen vanaf de datum van ontvangst van deze oproep tot kandidaatstelling om de FOD Economie een dubbele lijst van kandidaten toe te sturen.

Wat wordt bedoeld met een «dubbele lijst van kandidaten» en hoe zullen de kandidaten daadwerkelijk geselecteerd worden?

In de oproep tot kandidaatstelling werden de vennootschappen en groeperingen verzocht twee kandidaten (« kandidaat 1 » en « kandidaat 2 ») voor te dragen die respectievelijk een vrouw en een man moeten zijn.

Inderdaad, overeenkomstig de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, moet de pariteit tussen mannen en vrouwen worden geëerbiedigd in de algemene vergadering van de NRC. Meer in het bijzonder mag ten hoogste twee derde van de leden van de algemene vergadering van hetzelfde geslacht zijn (1/3-2/3 of 2/3-1/3).

In dit kader zal de FOD Economie, indien de pariteit tussen mannen en vrouwen niet kan worden bereikt door alleen « kandidaten 1 » te nemen, « kandidaten 2 » nemen tot pariteit is bereikt.

De keuze van deze « kandidaten 2 » zal op objectieve wijze worden gemaakt, rekening houdend met de respectieve data van ontvangst van de kandidaatstellingsformulieren.

Zoeken

Newsletter