Aandeelhouder of coöperant, aan jou de keuze!

Op 6 mei 2020 is de Wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen gepubliceerd.

Deze wet heeft vooral de terminologie aangepast gebruikt in Boek 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) met betrekking tot de coöperatieve vennootschappen.

Hierdoor kunnen de statuten van een coöperatieve vereniging voortaan de aandeelhouders benoemen onder de termen ‘lid’, ‘coöperant’, ‘vennoot’ of elke andere gelijkaardige benaming.

Bovendien kunnen de ‘actions’ voortaan met de term ‘part’ benoemd worden in de in het Frans gestelde statuten.

In de Franse versie van het artikel 6:1 van het WVV (definitie van coöperatieve vennootschap) is het woord ‘object’ uiteindelijk vervangen door het woord ‘but’.

Deze nieuwe terminologie, die in werking is getreden op 6 mei 2020, staat toe om de identiteit van de coöperatieve vennootschap te versterken en haar beter te onderscheiden van de andere vennootschappen voorzien door het WVV.

Het is belangrijk om te noteren dat deze nieuwe terminologie facultatief is. De coöperatieve vennootschappen kunnen vrij beslissen om er gebruik van te maken in hun statuten, bijvoorbeeld wanneer ze de kans hebben deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV. Of ze beslissen de voorafgaande terminologie te behouden (aandeelhouder en aandeel).

Zoeken

Newsletter