Overgangsperiode voor erkende coöperatieve vennootschappen om hun statuten aan te passen

FAQ 150x150

Het WVV bepaalt een reeks overgangsbepalingen voor bestaande (erkende) coöperatieve vennootschappen:
 
  • Tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2024 moeten bestaande (erkende) coöperatieve vennootschappen hun statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV door middel van een statutenwijziging;
 
  • Vanaf 1 januari 2020 worden de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing op bestaande (erkende) coöperatieve vennootschappen, zelfs als hun statuten nog niet in overeenstemming zijn gebracht met het WVV;
  • Eveneens vanaf 1 januari 2020 worden de aanvullende bepalingen van het WVV van toepassing op bestaande (erkende) coöperatieve vennootschappen, tenzij de statuten anders bepalen;

Vanuit het oogpunt van de erkenning als coöperatieve vennootschap zal de statutenwijziging onderworpen worden aan een controle van de ambtenaren van de FOD Economie, zoals bepaald in artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962.

 

 

Zoeken

Newsletter