Spot On

Gewijzigde prospectuswet: ook impact voor coöperaties

Sinds 21 juli kunnen de meeste Belgische ondernemingen gemakkelijker toegang krijgen tot risicokapitaal. Onder impuls van een Europese verordening werden de regels rond de zogenaamde prospectuswet aanzienlijk versoepeld.. Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor erkende coöperatieve vennootschappen die voorheen van een bijzondere vrijstelling genoten?

Voor een emissie van hoogstens 500.000 euro
• De nieuwe regelgeving leidt zonder meer tot een vereenvoudiging indien de coöperatie niet meer dan 5.000 euro per vennoot ophaalt. Er is geen enkele vorm van informatie en/of aanmelding bij de FSMA meer vereist. Alle openbare documenten moeten wel nog het totaalbedrag van de aanbieding evenals het maximumbedrag per belegger vermelden.
• Anderzijds mag je voortaab meer dan 5.000 euro per vennoot ophalen: de FSMA zet geen beperking op het bedrag dat je per vennoot binnen die schijf mag ophalen. In dat geval is wel een zogenaamde informatienota vereist en wordt er aangeraden om de laatste twee jaarrekeningen door een commissaris te laten verifiëren. Doe je dat niet, dan moet je daar in jouw externe communicatie expliciet op wijzen.

 Voor een emissie tussen 500.001 en 5 miljoen euro
• Indien je niet meer dan 5.000 euro per vennoot ophaalt, betekent de nieuwe regelgeving wat meer administratie en mogelijk meer kosten in vergelijking met de uitzondering waarvan erkende coöperaties tot in juli 2018 konden genieten. Ook in dit geval moet je immers een informatienota opstellen en (optioneel) jouw laatste 2 jaarrekeningen door een commissaris laten verifiëren. Doe je dat niet, dan moet je daar in jouw externe communicatie expliciet op wijzen.
• Anderzijds krijg je ook binnen deze schijf de mogelijkheid om meer dan 5.000 € per vennoot op te halen, mits je bovenvermelde procedure volgt.

Voor een emissie boven de 5 miljoen euro
• Er verandert niets tegenover de vorige regeling. Er moet een prospectus opgesteld worden.

Zoeken

Newsletter