Spot On

In dialoog over een duurzame ontwikkeling

« Erkende coöperatieve vennootschappen op weg naar een meer duurzame ontwikkeling».

Dat was het thema van de het ‘World Café’ dat de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) op 16 juni organiseerde in Brussel. De deelnemende erkende coöperaties wisselden er van gedachten over hun bijdrage aan de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030.

We hebben een kort verslag gemaakt van de moderators van de werkgroepen die er enthousiast de koppen bij elkaar staken.

Sectoren Problemen/Uitdagingen Coöperatieve oplossingen
Duurzame economie Er zijn veel uitdagingen in de huidige economie: disruptie, kapitaalintensieve sectoren, concurrentie met de ‘grote’ jongens
 • Heel directe en intensieve relatie met leden-gebruikers = groot economisch voordeel;
 • Durven investeren en diversifiëren;
 • Coöperatieve eigenschoppen meer in de verf zetten;
 • Coöperaties moeten elkaar helpen (cf. kapitaal in coöperatief durffonds).
Armoedebestrijding Armoede wordt overgedragen van generatie op generatie
 • Aangepast onderwijs,
 • kennisuitwisseling,
 • meer sociale cohesie,
 • samenbrengen van vraag en aanbod (werklozen en jobs),
 • flexibel inspelen op verschillende vormen van werk.
Armoede in de landbouwsector = vaak verdoken vorm van armoede
 • Risicoanalyse door ervaren en onafhankelijke instantie bij het nemen van grote investeringsbeslissingen
Niet iedereen kan een coöperantenaandeel ineens volstorten
 • Armere mensen de mogelijkheid geven om het aandeel bijeen te sparen over een langere periode;
 • Spaargelden van de overheid aanwenden in een meer sociale economie, ter bevordering van coöperaties;
 • Geen hoge financiële instapdrempel in een coöperatie: hogere toegankelijkheid;
 • Coöperaties voorzien jaarlijks een deel van de winst voor armoedebestrijding.
Klimaat en milieu Vervuiling verminderen en energie besparen
 • Energiemaatregelen armoedeproof maken;
 • Bouw van coöperatieve windmolens;
 • Onderzoek naar klimaateffecten en oplossingen;
 • Duurzaam aankoopbeleid, meer onderhandelingskracht van coöperaties bij leveranciers;
 • Meer slagkracht en groei bij coöperaties;
 • Eigen grondgebied voor energiecoöperaties.
Transport verminderen en beter organiseren
 • Mobiliteit lokaal en coöperatief organiseren (autodelen, vervoerapps);
 • Juiste prijssetting op Europees niveau.
Algemeen
 • Alternatieve munten met oog op duurzaamheid;
 • Regelgeving voor coöperaties aanpassen;
 • Opstart van een coöperatie faciliteren;
 • Overheid sensibiliseren.
Zorg in de samenleving Stress, psychisch welzijn, welzijn op het werk
 • Inzetten op werkerscoöperaties,
 • voldoende aandacht aan ‘zelfuitbuiting’
Toegankelijkheid van de zorg en van een kwaliteitsvolle sociale zekerheid en medicijnen
 • Realiseren van schaalvoordelen;
 • Zorgvragers laten participeren als vennoot;
Vergrijzing en ouderenzorg
 • Coöperatieve rusthuizen (bewoners zijn vennoot);
 • Regelgeving hiervoor vanuit de overheid, ook voor thuiszorg.
Luchtvervuiling en weinig diversiteit in de voeding
 • Inzetten op algemene preventie;
 • Meer seizoensgebonden voedsel;
 • Elimineren van fossiele brandstoffen
Voedselzekerheid Honger uit de wereld helpen, voedselzekerheid creëren
 • Minder voedselkilometers;
 • Meer stakeholders laten toetreden in producentencoöperaties;
 • Consumenten zijn aandeelhouders en ambassadeurs.

Zoeken

Newsletter