Spot On

Spot on: Nieuwe reeks over de initiatieven van de coöperatieve sector en het onderwijs

ChaireCrelan150x150Opvoeding, vorming en informatie vormen het vijfde van de zeven principes uit de internationale identiteit van de coöperatie. Maar wat doen (erkende) coöperaties op het vlak van onderwijs over, onderzoek naar en promotie van het coöperatieve model?

In een nieuwe reeks ‘Spot on’ zetten we enkele concrete initiatieven van de coöperatieve sector en onderwijs in het licht. Een eerste voorbeeld:

Crelan start Leerstoel aan Gembloux Agro-Bio Tech–ULg ter bevordering van de korte ketens

Eind februari bundelden de faculteit Gembloux Agro-Bio TechULg en Crelan hun krachten met de oprichting van de Crelan Leerstoel voor de ontwikkeling van innovatieve economische modellen ter ondersteuning van de lokale verankering van de korte ketens. De korte ketens in de land- en tuinbouw kennen een groeiend succes. Door de lokale aanpak leveren ze vaak een positieve bijdrage aan een meer efficiënte en ecologische inzet van middelen, ze bieden de land- en tuinbouwer de mogelijkheid om zijn inkomen te diversifiëren en meestal leidt dit businessmodel tot een korte en rechtstreekse communicatielijn tussen de consument en producent.

Via deze Leerstoel wil Crelan het verwerven van de kennis over de korte ketens en de brede verspreiding ervan onder alle actoren stimuleren. Op die manier kunnen de resultaten van het onderzoek makkelijker hun weg vinden naar de praktijk en zo het ondernemerschap verder bevorderen. Als belangrijk kenniscentrum voor de land- en tuinbouwsector in ons land vormt de faculteit Gembloux Agro-Bio Tech–ULg hiervoor de ideale partner voor Crelan.

Sinds 2015 heeft de bank ook al een Crelan Leerstoel ter bevordering van de duurzame landbouw aan de UGent. Deze initiatieven zijn mooie voorbeelden van hoe de privésector en de onderwijsinstellingen samen innovatieve praktische toepassingen kunnen stimuleren.

 

Zoeken

Newsletter