Spot On

Bijzonder jaarverslag: be good and show it!

rapport150x150

Via een recent KB (4 mei), werden de erkenningsvoorwaarden licht gewijzigd. Een nieuwe verplichting is het jaarlijks opstellen van een bijzonder verslag door de bestuurders van de vennootschap over de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden.

 

Meer bepaald gaat het over:

  • het economische of sociale voordeel dat de erkende coöperatie aan haar vennoten biedt
  • de informatieverstrekking aan en vorming van huidige of toekomstige vennoten en/of het grote publiek.

Vandaag moeten de modaliteiten met betrekking tot dit bijzonder jaarverslag nog vastgelegd worden (bijv. datum van indiening, minimale formele vereisten,...;). Vast staat wel dat de voordelen die alle erkende coöperaties van deze verslaggeving in de toekomst zullen hebben, de nadelen van de bijkomende administratie zullen overstijgen.

Enkele voordelen:

- het opstellen van een verslag geeft vaak aanleiding tot het scherper formuleren van organisatiedoelen, het opstellen van actiepunten, het zoeken naar indicatoren om de realisatie van die doelen te meten. Zo’n verslag is eigenlijk niet meer dan het eindresultaat van een logische cirkel: plannen, uitvoeren, evalueren, bijsturen.

- een verslag is een middel om alle stakeholders (medewerkers, klanten, concurrenten, overheid ...) te tonen waar jouw coöperatie het verschil maakt met een ander type onderneming. Vaak zien we in erkende coöperaties een grote inhoudelijke rijkdom, die nooit zichtbaar gemaakt wordt.

- ten slotte laat een verslag een betere uitwisseling van best practices onder coöperaties toe, zodat zij op termijn nog beter de coöperatieve waarden in de praktijk kunnen brengen.

Zoeken

Newsletter