Spot On

Benoeming in de Nationale Raad voor de Coöperatie

Tijdens haar vergadering van 21 januari 2016 keurde de Algemene Vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie de kandidaturen goed voor de functies van voorzitter en ondervoorzitter van de NRC.

In overeenstemming met artikel 6 van de wet van 20 juli 1955 ‘houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie’ heeft de Koning bij koninklijk besluit van 25 maart 2016, Matthieu Vanhove als voorzitter van de NRC en Christine Le Borne als ondervoorzitster van de NRC, benoemd.

Hun mandaten hebben een duur van zes jaar.

Zoeken

Newsletter