Spot On

Verslag Worldcafé 16.10.2015 - Erkende coöperaties: onze waarden, onze identiteit

In de geschiedenis van de Nationale Raad voor de Coöperatie zal 2015 een historisch jaar zijn. Niet alleen zullen we dankzij een collectieve inspanning de identiteit van de coöperaties in het wetboek van vennootschappen versterken (zie ander artikel in deze nieuwsbrief). Daarnaast werd de nieuwe wetgeving van kracht die de beheersorganen van de NRC aanpaste aan de noden van deze tijd.

worldcafe

Voortaan weerspiegelt de Algemene Vergadering de rijke coöperatieve dynamiek op het werkveld. Om dit heuglijke feit te vieren, kreeg het inhuldigingsmoment van de nieuwe AV een bijzonder karakter. In plaats van bijvoorbeeld een klassieke academische zitting werd er gekozen voor de formule van het Worldcafé. Uitgangspunt is dat tijdens conferenties en seminaries onder de deelnemers de interessantste informatie uitgewisseld wordt tijdens de pauze en de netwerkborrel. Waarom? De officiële agenda vervalt, mensen zoeken elkaar op in kleine groepjes en maken gebruik van het informele karakter om een goed gesprek aan te gaan. De drempel is laag en de tongen komen los. Maar omdat deze gesprekken zich vaak voordoen in de marge van een event, blijven de resultaten daar ook hangen. Wil je optimaal gebruik maken van het resultaat van de dialoog, is het zaak ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor een losse, maar goede babbel binnen een bepaalde structuur vervuld worden. En daar leende dit Worldcafé zich uitstekend toe! Wisselende groepjes van een achttal mensen bespraken een kwestie die er echt toe doet in een erkende coöperatie: de beleving van de zeven ICA-principes. Ruim zestig vertegenwoordigers van erkende coöperaties konden zo met mekaar en vooral met de inhoudelijke rijkdom van elkaars coöperatie kennismaken. Achteraf werd er nog heel lang nagepraat. Van een geslaagde start van de vernieuwde Algemene Vergadering gesproken!

 

Zoeken

Newsletter