Spot On

Verslag NRC seminarie 18 november 2022 : het Europees en het gewestelijk beleid voor het coöperatief ondernemerschap

Event 18nov 150x150De Nationale Raad voor de Coöperatie is het orgaan waar coöperaties uit de drie Belgische gewesten regelmatig met elkaar overleggen over federale beleidskwesties zoals de vennootschapswetgeving en de erkenningsvoorwaarden voor coöperaties. Aangezien het ondersteuningsbeleid ten gunste van de coöperaties na de verschillende staatshervormingen evenwel een bevoegdheid van de drie gewesten geworden is, leek het voor de NRC een logische stap om ook hierrond een uitwisseling te organiseren. Aanleiding daarvoor was het Actieplan voor sociale economie dat eind 2021 door de Europese Commissie gepubliceerd werd en dat ook voor coöperaties heel wat beleidsaanbevelingen bevat.

Estelle Bacconnier, Policy Officer DG GROW Europese Commissie die dit actieplan toelichtte, is alvast overtuigd van de grote rol die actoren van de sociale economie, met inbegrip van de coöperaties, kunnen spelen bij het creëren van banen, arbeidsintegratie, sociale integratie, sociale diensten van goede kwaliteit, duurzame ontwikkeling, ecologische en digitale transitie, enz. Ze stelt evenwel verschillende snelheden in de diverse lidstaten van de Europese Unie vast.


Uit de toelichting van de vertegenwoordigers van de verschillende gewesten bleek alvast dat ook in eigen land in de drie regio’s verschillende accenten gelegd worden.

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschouwt men de coöperaties als de motor van de economische transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Een aantal beleidsmaatregelen zoals financiering, adviesverlening, … zijn prioritair gericht op start-ups met een solide sociale onderbouw, die tegelijk sterk rekening houden met de draagkracht van onze planeet.

In het Vlaams Gewest zijn de beleidsmaatregelen, waarvan ook coöperaties kunnen genieten, vooral gericht op de versterking van de arbeidsmarktpositie van mensen uit de kansengroepen. Al wordt een bredere focus in de toekomst niet uitgesloten.

In het Waals Gewest ziet het beleid voor de sociale economie en voor de coöperaties een belangrijke rol weggelegd als hefboom voor het herstel van de economische activiteit. Hierbij geeft men prioriteit aan sectoren als de korte keten, hernieuwbare energie, sociale huisvesting, cultuur en circulaire economie.


Ondanks de verschillende beleidsaccenten waren zowel de vertegenwoordigers van de drie regio’s als de talrijke deelnemers het over één ding roerend eens: dergelijke uitwisselingen zijn bijzonder inspirerend!

Zoeken

Newsletter