Spot On

Uitnodiging: Seminarie NRC - 18 november 2022

Gewestelijk, federaal en Europees. Op deze drie niveaus situeert het beleid en de regelgeving rond coöperatieve vennootschappen zich. Zie jij de coöperatieve bomen nog door het institutionele bos? Met dit seminarie krijg je op een halve dag tijd een klare kijk op het Europees en gewestelijk beleid voor coöperaties, laten we de beleidsmakers zelf aan het woord en heb je uitgebreid de kans om bij te praten met je coöperatieve collega’s.

Naast een toelichting van het Europees actieplan voor de sociale economie, laten we ook de gewestelijke beleidsverantwoordelijken aan het woord om het bestaande en toekomstige ondersteuningsbeleid ten gunste van coöperaties toe te lichten: toegang tot specifieke financiering, steun aan startende coöperaties, ontwikkeling van nieuwe coöperatieve niches, stimulansen voor het verhogen van de kennis over het coöperatieve model bij verschillende belanghebbenden,…

Als vanouds voorzien we na afloop van het inhoudelijk gedeelte opnieuw ruimschoots de gelegenheid voor netwerking!

Praktisch:

Zoeken

Newsletter