Spot On

Ontdek de visie van de nieuwe voorzitter en de ondervoorzitter van de NRC

Op voordracht van het bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie is bij koninklijk besluit van 19 december 2021 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2022) de benoeming van de heer Stephan Olaerts en de heer Jacques Debry tot voorzitter en ondervoorzitter van de NRC bevestigd, voor een termijn van zes jaar.

Om deze nieuwe tandem beter te leren kennen, bieden wij u een cross-interview aan.

  • Hoe heb je kennisgemaakt met de coöperatieve wereld?

Stephan Olaerts: Ik werd als het ware in de coöperatieve wereld geboren. In mijn vroege kinderjaren werd mijn vader als vrijwilliger aangesteld als “kassier” van een lokale Raiffeisenkas in Hasselt. Het volledige gezin werd ingeschakeld om op een of andere manier een optimale dienstverlening voor de lokale klanten te organiseren.
Jacques Debry: Wat mij betreft, ik ben jurist van opleiding en aan het begin van mijn beroepsloopbaan ben ik een paar jaar advocaat geweest. Toen ik besloot de balie te verlaten, wilde ik een baan vinden in de wereld van de sociale economie. Ik had het geluk aangeworven te worden bij Febecoop, en zo ben ik in de coöperatieve wereld terechtgekomen. Na een paar jaar ging ik werken voor Multipharma, een erkende coöperatieve apotheek, waar ik meer dan 30 jaar aan de slag bleef.

  • Wat viel je in het bijzonder op aan coöperaties?

Jacques Debry: Wat mij interesseert is de wens om een model in te voeren dat de geest van dienstverlening en solidariteit combineert met economische efficiëntie. Meer nog, ik was en ben getroffen door de vindingrijkheid van het eenvoudige en doeltreffende mechanisme van de coöperatieve beginselen die de coöperatieve onderneming dwingen zich te blijven concentreren op haar doel: haar gebruikers te dienen en niet het kapitaal, kapitaal dat noodzakelijk is als een middel.
Stephan Olaerts: Inderdaad, ik volg wat Jacques zegt. Het is ongelooflijk dat deze beginselen al in 1844 werden verkondigd door de pioniers van Rochdale, en in 1864 door W.F. Raiffeisen! Ik ben ook getroffen - en blij! – omdat ik de laatste jaren in veel verschillende sectoren een opleving van de coöperaties zie.

  • Welke rol speelt u vandaag (buiten de NRC) binnen coöperatieve vennootschappen en/of de coöperatieve beweging?

Stephan Olaerts: Binnen Cera ben ik vandaag als directeur verantwoordelijk voor (onder meer) werving en inspraak van vennoten en voor de maatschappelijke werking, waar we inzetten op sterke en breed gedragen coöperaties. In die hoedanigheid maak ik deel uit van het managementcomité van Cera. Als lid van de stuurgroep ben ik direct betrokken bij het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen aan de KULeuven. Cera is mede-initiatiefnemer bij de oprichting van dit centrum. Daarnaast ben ik betrokken bij diverse coöperatieve initiatieven binnen en buiten onze organisatie.
Jacques Debry: Ikzelf heb Multipharma eind 2016 verlaten en ben begin 2017 teruggekeerd naar Febecoop (een terugkeer naar mijn roots!). Ik ben nu gedelegeerd bestuurder van Febecoop. Het is voor mij een groot genoegen om een organisatie te dienen die als fundamentele doelstelling heeft het coöperatieve economische model te verdedigen, te bevorderen en te ontwikkelen.

  • Wat was uw motivatie om te kandideren voor de functie die u nu bekleedt, zijnde voorzitter en ondervoorzitter van de NRC?

Stephan Olaerts: Ik geloof algemeen heel sterk in de kracht en in het belang van een goede vertegenwoordiging wanneer die gevoed wordt vanuit een open samenbrengen van ideeën. En de NRC is in dit opzicht een zeer belangrijk orgaan.
Jacques Debry: Het is inderdaad de enige plaats waar alle echte Belgische coöperaties elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken om het coöperatieve model te promoten, maar ook om voorstellen uit te werken voor de verbetering van het wettelijke en reglementaire kader dat hun bestaan en hun werking bepaalt. Het is een onmisbaar instrument voor de coöperatieve beweging in België.

  • Wat vindt u momenteel sterke punten van de NRC en haar werking? Hoe zal u deze aanwenden?

Stephan Olaerts: Een sterk punt en een troef van de NRC is dat we sterk zijn door de diversiteit van onze leden, belichaamd door de 731 erkende coöperaties. Deze diversiteit komt tot uiting in de 62 leden van de Algemene Vergadering. Dit maakt dat we breed vertakt zijn en moet ons in staat stellen om een brede impact te hebben. En ook een voortrekkersrol te vervullen in ons sociaaleconomisch bestel door het maken van slimme verbindingen en elkaar te versterken.
Jacques Debry: Inderdaad. En om deze werking te concretiseren hebben we de operationele organen, namelijk het Bureau en de Commissies (communicatie en wetgeving). Deze structuur - bureau en commissies - kan zeer efficiënt zijn wanneer zij op volle toeren draait. De werkzaamheden van de comités maken een goede voorbereiding van de vraagstukken mogelijk. Het is dan gemakkelijker om in het bureau besprekingen te voeren en besluiten te nemen. Een ander sterk punt is dat de NRC wordt "gehost" door de FOD Economie en dat zijn secretariaat wordt verzorgd door ambtenaren van de FOD, wat betekent dat de overheid een groot deel van zijn werkingskosten voor zijn rekening neemt.

  • Waar zou u trots op willen zijn aan het einde van uw mandaat in 2027?

Stephan Olaerts: Dat is vrij simpel, tevreden en betrokken leden die ervaren dat ze binnen de NRC elkaar kunnen versterken en inspireren en dit in hun eigen werking als een meerwaarde ervaren. We staan samen voor de uitdaging om ons als sector en al diegene die we vertegenwoordigen mee in te schrijven in de wereld van morgen.
Jacques Debry: Wat mij betreft, zou ik zeggen dat het grote publiek beter op de hoogte zou moeten zijn van de coöperaties in België. Dit moet worden bereikt door een aanzienlijke toename van het aantal coöperaties in het algemeen, en van het aantal erkende coöperaties in het bijzonder.
Stephan Olaerts: Vandaag zijn er in onze wereld tal van uitdagingen die niet allemaal nieuw zijn maar ook talrijk, complex en tegelijkertijd moeten geadresseerd worden. De energiecrisis, de klimaatverandering, huisvesting- en mobiliteitsproblematiek, welvaartsherverdeling enz. …. We voelen allemaal wel ergens aan dat we het anders moeten aanpakken, dat we los moeten komen van de oude recepten, dat er nieuwe ondernemingsmodellen zullen komen. Coöperaties en aanverwanten kunnen en zullen hierbij een belangrijke hefboomfunctie vervullen. Samenwerken waar we alleen te klein voor zijn.

Zoeken

Newsletter