Spot On

Benoeming van nieuwe leden van de Algemene Vergadering van de NRC en oproep tot kandidaatstelling voor het bureau van de NRC

1. Benoeming van de nieuwe leden van de Algemene Vergadering van de NRC 


Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling van de FOD Economie aan de groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en aan de coöperatieve vennootschappen die niet zijn aangesloten bij een groepering, heeft de Koning bij koninklijk besluit van 25 mei 2021 (gepubliceerd in het Staatsblad op 1 juni 2021), de nieuwe leden van de Algemene Vergadering van de NRC benoemd.

Deze 62 nieuwe leden, benoemd voor een termijn van zes jaar die inging op 1 juni 2021, zijn de volgende:

1° op voorstel van groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en erkende coöperatieve vennootschappen die niet zijn aangesloten bij een groepering met meer dan 100.000 vennoten:

Dhr. Luc VANOIRBEEK   Dhr. Jacques DEBRY
Mevr. Ann DE CRAENE   Dhr. Stephan OLAERTS
Mevr. Valentine HUYS   Dhr. Luc DE BOLLE
Dhr. Nicolas NELIS   Mevr. Sofie DONNEAUX
Mevr. Mariën ORPHEE   Dhr. Guy VANDEPOEL
Dhr. Thomas BLONDEEL   Dhr. Bernard BAYOT
Dhr. Peter BOSMANS   Mevr. Veerle VANDENABEELE
Dhr. Pieter MARINUS    

2° op voorstel van erkende coöperatieve vennootschappen die niet zijn aangesloten bij een groepering:

Mevr. Marina VIAENE   Dhr. Geert VAN DE WOESTYNE
Dhr. Luc FRANCOIS   Dhr. Jérôme HERMAN
Mevr. Laetitia DEVAUX   Dhr. Joris CNOCKAERT
Dhr. Jo OP DE BEECK   Mevr. Morgane TOCK
Mevr. Anne-Catherine RIZZO   Mevr. Gitte HEIRMAN
Dhr. Willem JANSSENS   Dhr. Eric DERYCKE
Dhr. Dominik RONSE   Mevr. Kristien HERMANS
Mevr. Frauke VAN GOETHEM   Dhr. David NOELMANS
Dhr. Erwin SCHÖPGES    Dhr. Mario HUSTINX 
Mevr. Elisabeth DE RUDDER    Dhr. Jabo MUTSINZI 
Dhr. Tom BALTHAZAR    Mevr. Carine VRAYENNE  
Dhr. Olivier WENIN    Dhr. Pieter-Jan VAN DE VELDE
Mevr. Thérèse-Marie BOUCHAT    Dhr. François LEBOUTTE  
Dhr. Bart ONSIA    Dhr. Adrien LOUIS
Dhr. Martin RAUCENT    Dhr. Steven DECAT  
Dhr. Fabrice COLLIGNON    Dhr. Gilles DOUTRELEPONT
Dhr. Geert REYNIERS    Dhr. Cedric DEPUYDT
Dhr. Jan VERBRUGGE    Mevr. Nathalie DEVRIESE 
Mevr. An SCHAUBROECK    Dhr. Niko DEPREZ  
Dhr. John VANWYNSBERGHE    Dhr. Hervé PIRARD
Dhr. Daniel DIRICKX    Mevr.  Anneleen DE SMET 
Dhr. Sébastien CASSART   

Dhr. Maxime DECHESNE

Mevr.  Marlies VLASSELAER    Mevr. An BERDEN 
Mevr. Dana VIERENDEEL     

2. Benoeming van de nieuwe leden van het bureau van de NRC 

De volgende stap is de benoeming van de nieuwe leden van het bureau van de NRC.

Het bureau is samengesteld uit maximaal twintig leden benoemd door de Koning op voordracht van de Algemene Vergadering, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4 van de wet van 20 juli 1955, houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming.

Overeenkomstig deze bepaling worden de twintig te vervullen zetels verdeeld in vier categorieën:

Categorie I Groeperingen welke het grootste aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen (art. 4, 3° van de wet van 20/07/1955) 5 zetels
Categorie II Coöperatieve vennootschappen met het grootste aantal vennoten OF groeperingen waarvan een lid het grootste aantal vennoten telt (art. 4, 4° van de wet van 20/07/1955) 5 zetels
Categorie III Coöperatieve vennootschappen met meer dan 250.000 vennoten (art. 4, 5° van de wet van 20/07/1955) 3 zetels
Categorie IV Restcategorie: kandidaten die niet tot de categorieën I tot III behoren (art. 4, 6° van de wet van 20/07/1955) 7 zetels

 

Elke erkende coöperatieve vennootschap en elke groepering die in de Algemene Vergadering van de NRC is vertegenwoordigd, heeft ten hoogste één zetel in het bureau.

Met het oog op de benoeming van de nieuwe leden van het bureau van de NRC stuurde de FOD Economie op 10 juni 2021 een oproep tot kandidaatstelling naar de nieuwe leden van de Algemene Vergadering.

Van nu af aan beschikken zij, volgens artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 april 2014, tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, over een termijn tot maandag 28 juni 2021 om een dubbele lijst van kandidaten naar de FOD Economie te sturen.

De nieuwe leden van de Algemene Vergadering kunnen in dit kader de kandidaten van hun keuze voorstellen. Zo kunnen zijn hun eigen kandidatuur en/of die van een ander lid/sympathisant van hun coöperatieve vennootschap/groepering voordragen.

Bent u een nieuw lid van de Algemene Vergadering en hebt u de oproep tot kandidaatstelling niet ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van de NRC op volgend adres: nrc-cnc@economie.fgov.be.

Zoeken

Newsletter