Spot On

Het moderne ondernemerslandschap wordt hertekend

Steeds meer ondernemers beginnen te beseffen dat ondernemen in de 21ste eeuw veel meer betekent dan winst maken. Ondernemingen zijn een wezenlijk onderdeel van onze maatschappij en willen dan ook hun steentje bijdragen om onze leefgemeenschap te laten uitgroeien tot een sociaal gebeuren met respect voor iedereen en een gemeende bekommernis voor ons leefmilieu.

Sociaal ondernemen heet dat. Maatschappelijke en ecologische impact zijn de prioriteiten voor een sociale onderneming, winstrealisatie is enkel nodig om de continuïteit van de onderneming te garanderen.

Sociale ondernemers kunnen een steuntje in de rug gebruiken en daarvoor werd Start SOON ontwikkeld door Hefboom, in samenwerking met Möbius en de Sociale Innovatiefabriek en met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Werk & Sociale Economie.

Start SOON helpt (startende) SOciale ONdernemers

Start SOON is een gratis begeleidingsprogramma met twee trajecten voor sociale ondernemers om hun ondernemersidee uit te werken tot een slagkrachtig sociaal ondernemingsplan. In het Basistraject krijgen de sociale ondernemers middelen en tools aangereikt om een concept van hun ondernemingsplan uit te werken dat ze vervolgens gaan pitchen voor een jury van experten in sociaal ondernemen. Tijdens het Acceleratietraject wordt er verder gewerkt op de sociale en ecologische impact van hun ondernemersidee en wordt er ook aandacht besteed aan de circulaire economie. Bijzonder is dat de sociale ondernemers tijdens het acceleratietraject 20 uur individuele coaching krijgen die specifiek is afgestemd op de noden van hun sociaal ondernemersidee. Start SOON kan hiervoor een beroep doen op een team van ruim 20 experten, elk gespecialiseerd in een specifiek domein van het sociaal ondernemerschap.

Op deze manier wil Start SOON sociaal entrepreneurs maximaal ondersteunen in de opstart en de uitbouw van een succesvolle sociale onderneming.

Meer informatie over Start SOON vind je terug op de website www.start-soon.be of je kunt contact opnemen met Rudi Ceunen (rudi.ceunen@hefboom.be) of Valérie Carrette (valerie.carrette@hefboom.be).

“Sociale ondernemers kunnen nieuwe antwoorden geven op maatschappelijke uitdagingen en zo maatschappelijke winst creëren.” – Hilde Crevits

Zoeken

Newsletter