De portretten

Trividend: Vlaams participatiefonds voor sociale en coöperatieve economie

TrividendTrividend cvba werd in 2001 opgericht als een initiatief van partners binnen de sociale en coöperatieve economie. Als adviesverleners en/of solidaire financiers zagen ze een toenemende nood aan ongewaarborgde kredieten? en risicokapitaal in sociale en coöperatieve economie, die sedert de eeuwwisseling een sterke groei kenden.

Het startkapitaal van de initiatiefnemers was een hefboom om financiële middelen uit de private sector en vooral van de Vlaamse overheid aan trekken. Zo werd Trividend een geslaagd voorbeeld van een publiek private samenwerking. Trividend biedt risicokapitaal aan, bij voorkeur tussen 50.000 euro en 150.000 euro. Voor grotere bedragen kan Trividend zijn netwerk voor cofinanciering aanspreken.

Trividend investeert in vzw's en vennootschappen. Of ze nu als starters klaar staan om de markt te betreden, als groeiende organisatie uitbreidingsplannen hebben of na een moeilijkere periode kapitaal nodig hebben voor een doorstart: Trividend richt zich specifiek tot de markt van sociale en maatschappelijk verantwoorde ondernemers en ondernemingen die in hun bedrijfsvoering werk maken van een duurzame samenleving.

Woord wekken, voorbeelden strekken. Dat is meteen ook de reden waarom Trividend een statutenwijziging aangreep om zich te laten erkennen.

Voor meer informatie stuur een mail naar: www.trividend.be

Zoeken

Newsletter