De portretten

SMart: diensten en rechten voor groeiende groep freelancers

SMart 150x150SMart is een coöperatie voor projectbegeleiding en -beheer, met als doel om freelancers te ondersteunen bij het administratieve beheer van hun professionele activiteiten. De leden werken autonoom, in ruil voor een vast of tijdelijk inkomen. Ze leveren prestaties voor diverse klanten in uiteenlopende sectoren: de creatieve industrieën, consultancy, artistiek en ambachtelijk werk, ...

Begin 2017 werd de vzw SMart een coöperatie, die nu ruim 13.000 vennoten telt.

SMart-medewerkster Frisia Donders antwoordde graag op onze vragen.

 Wat doet SMart precies?

“Freelancers uit allerlei sectoren komen bij ons in dienst als werknemer voor de duur van hun project. Bij SMart vind je veel vormgevers, muzikanten en mensen uit de audiovisuele sector. Daarnaast werken we veel samen met taaldocenten, journalisten, vertalers en opleiders. Hun klanten zijn communicatie-, IT- of eventbureaus. Via SMart werken deze freelancers onder het sociale statuut van de loontrekkenden en zijn ze verzekerd. Daarnaast zorgen wij voor hun uitbetaling en alle andere administratie. Verder hebben we co-working spaces en bieden we juridisch advies. Ook kunnen cameramensen of fotografen via ons het nodige materiaal leasen. We zijn dus de voorbije twintig jaar uitgegroeid tot een one-stop-shop voor freelancers.”

Waarom is SMart een coöperatie geworden?

“De Europese partners van SMart zijn coöperaties. Deze bedrijfsvorm geeft de activiteiten van de leden meer slagkracht. Door vennoot en dus mede-eigenaar te worden, hebben leden meer inbreng. Daarom zijn we vandaag een multi-stakeholdercoöperatie. Onze A-vennoten zijn de freelancers die onze diensten gebruiken. De B-vennoten zijn vaste medewerkers van SMart, partners van SMart en de klanten van de freelancers. Want ook zij hebben baat bij een degelijk, gemeenschappelijk projectkader en kunnen nu als vennoot hun zeg hebben.

Hoe begin je aan zo’n grote hervorming?

“Het vraagt uiteraard tijd en inzet om iedereen duidelijk te maken wat een coöperatie is en hoe die werkt – tot en met het vormen van de nieuwe raad van bestuur die in juni door de vennoten werd verkozen. Er staan ook vier werkgroepen in de steigers. Er is een werkgroep IT, die de community aanpak en de ledeninterface van het platform uitdenkt. De werkgroep Representatie ondersteunt vennoten die vaak uitleg geven aan peers of op conferenties over SMart spreken. De werkgroep Economische Transparantie zorgt ervoor dat het model blijft werken, ook op de lange termijn. En het ethisch comité onderzoekt toetredingsaanvragen. ”

Wat gebeurt er nog in de toekomst?

“Freelancers duiken vandaag op in allerlei sectoren. Een belangrijke testcase voor ons zijn de fietskoeriers, want die werken op een heel gefragmenteerde manier. Maandelijks passeren er gemiddeld 900 bij ons. We hebben dus best wat ruimte om te onderhandelen met hun opdrachtgevers, zoals Deliveroo. Die maken we duidelijk dat ze fietskoeriers niet voor 20 minuten vandaag en misschien 20 minuten morgen kunnen doen werken, maar voor minstens 3 uur. En dat ze fietsherstelkosten moeten betalen, bijvoorbeeld. We volgen de tendensen nauw op. Binnenkort brengen we aanbevelingen uit voor een sokkel van Europese sociale rechten, waarmee we willen wegen op het beleid.”

Meer weten : http://smartbe.be/nl/

Zoeken

Newsletter