De portretten

De wereld veranderen met bloem!

HistoiredunGrain150x150Het brood dat wij eten bevat gemiddeld minder dan 8% Waalse granen. Het is duidelijk dat we beter kunnen! De erkende coöperatie Histoire d'un grain, die vastbesloten was de lijnen te verplaatsen, werd dus opgericht om de sector "graan tot brood" op het plateau van Herve te verplaatsen.

Om haar project van productie en verwerking van biologische broodgranen te realiseren, verenigt de coöperatie meer dan 300 coöperanten: onder hen zijn landbouwers, ambachtelijke bakkers en burger-consumenten. Samen streven zij naar een langetermijnaanpak, naar een eerlijke prijs voor alle spelers in de sector en naar de productie van hoogwaardige grondstoffen voor de broodbereiding. Proeven met oude rassen worden zelfs in nauwe samenwerking met de ULB uitgevoerd. Een geest van permanent onderzoek waarmee de coöperatie in 201 de Agri-innovatiewedstrijd won. Renaud Keutgen, projectleider, kijkt terug op deze overwinning: "Het is een vorm van erkenning, die helpt om het vertrouwen te behouden. Het is essentieel om te zien dat wij niet de enigen zijn die erin geloven. Door middel van een basisvoedsel, proberen we dingen in de diepte te veranderen.

De huidige installaties kunnen tot 100 ton meel produceren. Dit is een drempel die de coöperatie niet wil overschrijden. Wij geloven niet in groei ten koste van alles", zegt Renaud Keutgen. Ons doel is de door ons vastgestelde niveaus te bereiken. Na deze fase willen wij vooral het dupliceren van wat wij hebben gedaan aanmoedigen. De mensen die op hun beurt het avontuur aangaan, zullen beter dan wie ook in staat zijn het project aan te passen aan hun gebied. De impact zal veel groter zijn.

De jonge coöperatie is opgericht in 2018 en heeft verschillende beproevingen doorstaan. Een beschadigde eerste oogst en het vertrek van enkele oprichters (voor een ander persoonlijk project) hebben echter geen afbreuk gedaan aan de onwrikbare steun van de gemeenschap, zonder welke niets mogelijk zou zijn geweest. De uitdagingen blijven talrijk. Laten we hopen dat de energie en het enthousiasme van deze actoren de coöperatie in staat zullen stellen verder te werken aan een activiteitenvolume dat aangepast is aan de ontwikkeling van een solide en duurzaam maalbedrijf, maar altijd op menselijke schaall. 

Meer weten: Histoire d'un grain Coopérative | Meunerie locale (histoiredungrain.be)

Zoeken

Newsletter