De portretten

Graines de vie: een collectief antwoord op lokale noden

GraineDeVie

Graines de vie is een coöperatie met sociaal oogmerk. Doel: de herwaardering van de boerenlandbouw, een herschikking van economische activiteiten en het instellen van een participatieve dynamiek in de sociale omgeving. Deze doelstellingen worden nagestreefd met het oog op het invullen van de noden van de lokale gemeenschap.

Graines de vie heeft drie pijlers, ontstaan uit het initiatief van Herman Pirmez, een landbouwer.

De eerste pijler is een moestuin. Het gaat om een perceel van bijna een hectare groot, met permacultuur, biodynamische landbouw en groenteteelt. Hier is Alexandre de ‘baas’. Hij werkt er echter niet alleen, want hij coördineert diverse partners waaronder de vzw Nos oignons. Deze vzw ontvangt elke week groepen bezoekers uit de geestelijke gezondheidszorg, die aan de slag gaan in de moestuin. De groenten die zij telen worden verkocht in een systeem van solidaire groepsaankopen. Zo komen ze terecht bij zo’n 150 huishoudens in de regio.

De tweede pijler is de opleiding: in permacultuur en agrobosbouw. Hier is Clémence de drijvende kracht. Op basis van deze grondgebonden activiteiten ontwikkelt zij een brede waaier van kennis, gaande van gezonde voeding via welzijn tot de relatie van de mensen tot zichzelf en de anderen.

De derde activiteit is voor heel binnenkort: een artisinale bakkerij. Caroline zal er zorgen voor de productie van brood, op basis van meel dat op steen gemalen werd. Het biologische graan komt van Herman Pirmez, de initiatiefnemer van dit hele project.

Alexandre, Clémence en Caroline zijn elk voor zich de dirigent van de onderneming voor ‘hun’ activiteit: groenteteelt, vorming en bakkerij. Tegelijk zijn ze afgevaardigd bestuurder in de Raad van Bestuur van de coöperatie. Herman neemt het voorzitterschap op: hij waakt over de samenhang tussen de bestuurders en de andere leden van de Raad van Bestuur. Dit betekent dat er een echt medebeheer is van het globale project, mét respect voor de autonomie van de verschillende actoren en hun taak. De geldstromen worden in de coöperatie collectief beheerd en op die manier is er solidariteit mogelijk tussen de verschillende activiteitenpijlers.

De coöperatie werkt dus vanuit een gemeenschappelijk kader, waarin kennis en gereedschap worden gedeeld. Dankzij de coöperatie kunnen de oprichters hun professionele leven vanuit een veilige positie uitbouwen. Bovendien is de structuur, dankzij de groepering van deze activiteiten, heel gevarieerd en dus ook veerkrachtiger. Maar een coöperatie heeft alleen zin als zij zich kan integreren in haar sociale omgeving. Daarom worden de inwoners van de stad en de omgeving uitgenodigd om mee verantwoordelijkheid op te nemen door vennoot te worden. En dat is de beste garantie voor een democratische organisatie en voor beslissingen die ervoor zorgen dat Graines de vie ook op lange termijn ten dienste blijft van de betrokkenen.

Meer weten: www.grainesdevie.coop