De portretten

Josworld, erkende CV: gejost, maar zeker niet gesjareld!

JosWorld 150x150

In de creatieve sector wordt de coöperatie schoorvoetend ontdekt. Logisch, want creativiteit tiert het weligst daar waar mensen op gelijke basis kunnen samenwerken. Met haar democratische basisprincipes is de coöperatieve vennootschap dan ook de uitgelezen ondernemingsvorm. Toch was er tot voor kort nog geen enkel communicatiebureau erkend voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. In een sector waar de vergoeding voor de prestaties vaak recht evenredig is met de financiële resultaten van de vennootschap, is de dividendbeperking en een verbod op het uitkeren van tantièmes in het pakketje erkenningsvoorwaarden soms een brug te ver.

Dat winst niet per se de heerser maar ook een dienaar binnen een creatief bedrijf kan zijn, bewijst Josworld. Sinds kort is dit communicatiebureau voor de NRC erkend en naar eigen zeggen zo “een trotse trendsetter in de sector”. Voor Josworld is die erkenning een evidentie: “De coöperatieve principes van openheid, democratie en gelijkheid zitten ons als gegoten. Dat gaat niet enkel over hoe we werken, maar ook over voor wie we werken. Wij staan voor een economie op mensenmaat.” En dus werd er consequent gekozen voor een organisatiestructuur en werking om deze principes duurzaam in de bedrijfsvoering te verankeren.

Bij Josworld dromen ze van een vlakke wereld, vol betrokken Jossers. Creatieve bedrijven zijn volgens hen nog veel te weinig op coöperatieve leest geschoeid. Koudwatervrees? “Concullega’s kijken vaak vreemd op als je zegt dat Josworld een coöperatie is. Het zou echter de meest gebruikte rechtsvorm in de creatieve sector moeten zijn.”

Josworld werkt met het principe één aandeelhouder, één stem, ongeacht de kapitaalinbreng. De meeste vennoten zijn medewerkers of ze hebben een sterke band met de organisatie.

Bij Jos kent men dus geen boss.
Wat betekent dit concreet voor de medewerkers? “Ze hebben langetermijnperspectief en medezeggenschap over de toekomst van het bedrijf. De kans dat ze bijvoorbeeld ooit ‘s ochtends geconfronteerd worden met een overname, maandenlang in het diepste geheim onderhandeld door de eigenaars, is onbestaande.” De medewerkers kunnen dankzij de coöperatieve structuur dus nooit gejost, of beter gezegd, gesjareld, worden!

Zoeken

Newsletter