De portretten

Portret: Un nouveau chapitre

NouveauChapitre150x150Stel je een gemeenschappelijk huis voor mensen met "Alzheimer" voor. Een alternatief voor het tehuis en de institutionele woonvoorzieningen, waar mensen omringd kunnen leven, beslissen over hun dagelijks leven, momenten delen, integreren in het leven van de buurt... Dit huis bestaat!

De coöperatieve vorm, een bewuste keuze
‘Un Nouveau Chapitre’ is een project dat aanvankelijk was opgezet door de gelijknamige vzw. De vereniging biedt ouderen met cognitieve moeilijkheden een plaats in een gezinswoning om te herbronnen. Zij kunnen er een dag per week doorbrengen omringd door een enthousiast team van psychologen en vrijwilligers die een relationeel kader bieden dat bevorderlijk is voor het ontstaan van aangename, positieve en bevredigende momenten in het leven, rekening houdend met de moeilijkheden maar vooral de sterke punten en mogelijkheden van elk.

Deze participatieve dimensie had ook de aandacht getrokken van het programma ‘Aînés, à vous de jouer’, in het kader waarvan de coöperatie Cera en de vzw ‘Le Bien vieillir’ projecten ter bevordering van de autonomie van ouderen wilden opsporen en ondersteunen om innovatieve antwoorden te geven op de cruciale behoeften van kwetsbare senioren.

Na drie jaar steun ontwikkelde het project zich verder en werd het idee van een gemeenschappelijk huis in de vorm van een coöperatie geboren. Een transitie waarbij meer dan 300 personen betrokken waren en die het mogelijk maakte 1.100.000€ aan kapitaal bijeen te brengen om het gemeenschappelijke huis te kopen en te verbouwen.

In deze context werd gebruik gemaakt van het steunprogramma Do it Coop om het gekozen bedrijfsmodel te verfijnen, financieringsmogelijkheden te bestuderen en statuten op te stellen die aan de verwachtingen van de oprichters voldoen en tegelijk de continuïteit van de basisdoelstellingen waarborgen. Wat dit betreft, vertoont dit project een bijzonderheid: de mogelijkheid om de coöperatieve aandelen over te dragen aan een ander familielid van de oorspronkelijke houder, bijvoorbeeld.

Volgens de oprichters zelf is de keuze van de erkende coöperatieve vennootschap en ‘sociale onderneming’ NRC ook een manier om de wens te benadrukken bij te dragen tot nieuwe economische regels. Het is de positieve impact in termen van sociaal voordeel die wordt nagestreefd, veeleer dan de maximalisering van de financiële winst. Elk aandeel geeft toegang tot een eigendomsrecht en een stemrecht op de algemene vergadering volgens het principe één coöperant is gelijk aan één stem.

Een gastvrij huis
De bovenverdiepingen tellen 5 appartementen voor koppels, waarvan een van de partners evolutieve cognitieve problemen ondervindt. Elk appartement bestaat uit een badkamer, een woonkamer en een kitchenette. Beneden bevinden zich de gemeenschappelijke ruimten zoals een eetkamer, een grote keuken, salons, een tuin, een zwembad …

Overdag worden de gemeenschappelijke ruimten van het huis gebruikt door de vzw Un Nouveau Chapitre om er een gemeenschappelijk onthaal te bieden aan de bewoners en aan de personen die bij hen wonen. Zij kunnen er een dag of enkele uren in een positieve en menselijke omgeving doorbrengen, omringd door een professioneel team en vrijwilligers die gekozen werden voor hun relationele kwaliteiten. Zij kunnen er genieten van een goede maaltijd, samen gaan wandelen, met elkaar praten, naar elkaar luisteren, creëren, zingen… kortom, gewoon voelen dat ze leven!

Meer weten : www.unnouveauchapitre.be

Zoeken

Newsletter