De portretten

Het Pandschap - erkende CV. Originele formule maakt kwalitatief wonen voor minderbegoeden toegankelijk.

Pandschap150x150Van oudsher formuleert de coöperatie een antwoord op maatschappelijke uitdagingen waar de markt en de overheid tekortschieten. Een van deze prangende problemen is dat van de huisvesting. Met een gemiddelde stijging van 3% per jaar blijven de Belgische woningprijzen fors toenemen. Ook de huurmarkt is oververhit: voor het eerst betaal je gemiddeld meer dan 750 euro per maand voor een appartement(je). Minderbegoeden die uit de reguliere woningmarkt geduwd worden en een beroep willen doen op een sociale woning, komen vervolgens terecht op een ellenlange wachtlijst: maar liefst 150.000 mensen wachten op een sociale woning.

Hier wil Het Pandschap (HPS), een erkende coöperatieve vennootschap, wat aan doen. De coöperatie creëert bijkomende betaalbare en kwalitatieve huisvesting voor de meest kwetsbare gezinnen in Gent. Om dit te verwezenlijken ontzorgt HPS eigenaars met panden die gerenoveerd moeten worden. Vaak gaat het om uitgeleefde geërfde huizen waarmee de erfgenamen geen raad weten. HPS neemt het beheer van het pand over (via erfpacht, renovatiehuur, …), investeert zelf in de renovatie en verhuurt het vervolgens via een Sociaal Verhuurkantoor. Zo krijgen minderbegoeden toch toegang tot betaalbare en kwalitatieve huisvesting.
Het Pandschap voorziet geen luxe-afwerking, maar wel een duurzame en budgetvriendelijke renovatie die voldoet aan de meest recente eisen. Bij voorkeur werken ze met degelijke recuperatiematerialen (radiatoren, kraanwerk, keukens, …) om de kosten te drukken. Zo dragen ze ook meer dan een bescheiden steen bij aan het milieubehoud.

Ook voor de pandeigenaars zijn er tal van voordelen. Ze hoeven niet zelf te investeren in de renovatie van hun gebouw. Het Pandschap neemt zowel de investering als de renovatie voor haar rekening. Eens de woning klaar is voor verhuur, staat Het Pandschap in voor het onderhoud en beheer ervan. Na afloop van de overeenkomst hebben eigenaars een kwaliteitsvol gerenoveerd pand. Zonder kopzorgen!

Diverse type woningen (alleenstaande woningen, appartementen, rijhuisjes) werden reeds succesvol gerenoveerd, elk met een ander budget en een ander verhaal. Maar steeds met hetzelfde doel: meer betaalbare huurwoningen op de markt brengen met een garantie van huurinkomsten voor de eigenaar.
Het Pandschap wil zijn concept uitrollen over gans Vlaanderen. Zij roept op om nieuwe HPS’en in Vlaanderen op te richten onder het model van ‘open source’.

Met succes. Ondertussen werden al coöperatieve vennootschappen in Antwerpen en Brugge met dit doel opgericht.

Meer weten: www.pandschap.be

Zoeken

Newsletter