De portretten

Een sociaal verantwoorde en solidaire ‘supermarkt’

Nu er meer en meer nood is aan ecologische consumptie, zijn de coöperatieve supermarkten in volle bloei. Dit bewijst het succes van Vervîcoop. Meer dan een alternatief voor de grootdistributie, is het project een motor voor sociale cohesie. Een overzicht van de geschiedenis van een lokaal en innoverend project.

Honger naar verandering

Alles rond dit geëngageerde project ontstond in Verviers, drie jaar geleden: een alternatief bieden aan de grootdistributie, mét een sociale en ecologische invalshoek. Hoe aan iedereen toegang geven tot lokale voeding die duurzaam is qua kwaliteit? Hoe anders gaan consumeren, met respect voor het milieu en met een ethische inslag? Een kleine groep van burgers uit de omgeving van Verviers legde zich toe op deze problematieken, vastbesloten om hier het verschil te maken. De verrassing kwam op de eerste informatieve samenkomst van de coöperatieve supermarkt: bijna 200 mensen beantwoorden de oproep! “Het enthousiasme van de mensen heeft het project letterlijk vooruitgeduwd”, getuigt Anne Wilmot, actieve vennoot en initiatiefneemster van het project. “Vandaar ging het project zeer snel over van idee tot concretisering: een maand later waren al een honderdtal mensen gemobiliseerd en klaar om het project in gang te zetten.”

Betrokkenheid als katalysator

Het principe van de winkel? Kwalitatieve en gezonde producten aanbieden, vooral afkomstig van duurzame landbouw en de korte keten, zero waste toepassen … Maar dat is niet alles. Individuele actie ten gunste van het collectief maakt de kern van het project uit. In de praktijk gaat iedereen zelfstandig aan de slag, we engageren ons hier over de hele lijn, door eigenaar, medewerker en cliënt van het project te worden. Iedere vennoot tekent in op een zeer klein deel om het project financieel te ondersteunen, en werkt vrijwillig drie uur per maand vrijwillig voor de supermarkt. “Het is een zeer veeleisend democratisch principe wat betreft samenwerking, maar dat leidt tot zeer mooie resultaten” bevestigt Anne Wilmot. Het is een gezamenlijk project, duidelijk geïnspireerd op de modellen van de coöperatieve supermarkten, zoals Bees Coop in Brussel. “Het doel is dat de verschillende projecten zich kunnen verspreiden. Vervîcoop is afgestemd op bestaande projecten met hun volledige toestemming. Ieder coöperatief project heeft zijn plaats, met zijn sterke eigen identiteit, gedetermineerd door zijn locatie, streekproducten en eigenheid van zijn domein.”

Solidariteit en burgerlijke participatie

De vennoten, voor het mereldeel actief als professionals, zijn tussen de 30 en 70 jaar. Hun motivatie? Een betere wereld creëren voor de komende generaties. De stad Verviers heeft ook actief bijgedragen aan het sociaal verantwoorde project door een gebouw te voorzien die de winkel kan huisvesten. “Het is essentieel dat de publieke diensten burgerlijke initiatieven ondersteunen om de transitie in gang te zetten”, legt Anne Wilmot uit. Steunend op 400 vennoten vandaag de dag, bloeit Vervîcoop: het project heeft eind 2019 de ‘Prix Co-Entreprende’ gekregen, toegekend door de jury van de Prijs van de Sociale Economie. Een meer dan verdiend duwtje in de rug voor een menselijk project dat nog een hele toekomst voor zich heeft.

 

Zoeken

Newsletter