Nieuws

22 november 2019: Seminarie rond het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

ChoixDirectionLHoe gaan  coöperaties aan de slag met een aantal ingrijpende veranderingen opgelegd  door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?

Op 1 mei werd het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Dit heeft een grote impact op alle (erkende) coöperatieve vennootschappen, die voor 1 januari 2024 hun statuten moeten aanpassen op een aantal essentiële punten.
Een aantal coöperaties wacht die datum niet af en maakt er nu al werk van. 
 
Om u te inspireren laten we een aantal van hen aan het woord over hun aanpak. Bij wijze van inleiding en situering licht een expert een aantal thema’s toe:
  • Hoe gaan coöperaties om met het verdwijnen van het  kapitaalsbegrip?
  • Hoe gaan coöperaties om met voorwerp – doel – coöperatieve finaliteit – waarden?
  • Hoe gaan coöperaties om met (timing van) uittredingen en bepaling van de waarde bij uittreding?
  • Hoe gaan coöperaties om met de diverse nieuwe bepalingen die meer transparantie opleggen?

Uiteraard is er ruimte voor debat met de deelnemers en voorzien we na afloop een netwerkmoment. Een uitnodiging volgt spoedig, maar noteer dit evenement al in uw agenda.

 
Praktisch: Participation gratuite 22 november van 14 uur tot 16.30 uur
FOD Economie
City Atrium - Vooruitgangstraat 50  1210 Brussel (vlakbij station Brussel-Noord)
Deelname is gratis.

Zoeken

Newsletter