Nieuws

Save the date

megaphone150x150Onder impuls van Europese wetgeving werd in 2018 de toegang tot publieke financiering voor kleinere vennootschappen en dus ook coöperaties toegankelijker gemaakt. Sedertdien mag een onderneming tot vijf miljoen euro per 12 maanden ophalen door een gereglementeerde informatienota op te stellen en deze vervolgens op de website van FSMA te publiceren.

Een ingrijpende administratieve vereenvoudiging ten opzichte van de voormalige prospectusplicht! 
Tegelijk laat deze gereglementeerde informatienota toe om potentiële vennoten toch voldoende en transparante informatie over de coöperatie en de risico’s eigen aan de emissie te verschaffen.

Tientallen coöperaties maakten al gebruik van de mogelijkheid om publieke financiering aan te trekken.

Vijf jaar na de invoering van de gereglementeerde informatienota organiseert de NRC een seminarie:

  •  om coöperaties die nog niet op de hoogte zijn van de geplogenheden van de gereglementeerde informatienota en het aantrekken van publieke financiering grondig te informeren.
  •  om coöperaties die al wel een gereglementeerde informatienota publiceerden om publieke financiering aan te trekken, toe te laten om in de toekomst nog transparanter te communiceren.

Het programma:

  •  Een deskundige van de FSMA legt de regelgeving omtrent de verplichte informatienota uit. Bij wijze van primeur stelt de FSMA bovendien haar handige praktijkgids voor.
  •  Een panelgesprek waarin vier coöperaties hun ervaringen delen over het aantrekken van publieke financiering en de rol van de verplichte informatienota.


Een uitnodiging met meer details en de inschrijvingsmodaliteiten ontvangt u in de loop van de maand maart.
Maar blokkeer nu al de datum: dinsdag 2 mei van 14 tot 16 uur bij de FOD Economie in Brussel.

Zoeken

Newsletter