Nieuws

Save the date : Het regionaal en Europees beleid ten gunste van coöperaties

SAveDate 150x150Het overheidsbeleid met betrekking tot coöperatieve vennootschappen vormt een getrouwe weergave van onze staatsstructuur. Een aantal materies wordt nog steeds op federaal niveau geregeld. Denk maar aan de vennootschapswetgeving, fiscaliteit en uiteraard de erkenning van de coöperaties,…

Een aantal andere, zoals de steunmaatregelen behoren dan weer tot de bevoegdheid van respectievelijk het Waals, Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

En dan is er nog het minder zichtbare niveau dat desondanks een grote invloed uitoefent op de (toekomstige) regelgeving van de lidstaten: het beleid van de Europese Commissie.

Om u de coöperatieve bomen door het institutionele bos te laten zien, organiseert de Nationale Raad voor de Coöperatie op 18 november (namiddag) een seminarie over de gewestelijke en Europese maatregelen ten gunste van coöperaties.
Dan wordt o.a. het Europees actieplan voor de sociale economie voorgesteld; dat ook voor coöperaties steile ambities in petto heeft!

Mis dit seminarie niet: noteer nu reeds de datum!

Zoeken

Newsletter