Nieuws

Herinnering : Opstellen van een bijzonder verslag door de erkende coöperatieve vennootschappen

RapportSpecial 150x150Overeenkomstig artikel 1, § 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen “(stellen) de bestuurders jaarlijks een bijzonder verslag op over de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden”.

Dit bijzonder verslag moet in het bijzonder een beschrijving bevatten van het voornaamste doel van de vennootschap (m.n. het verschaffen van een economisch of sociaal voordeel aan de vennoten ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften) en van de jaarlijkse inkomsten die worden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van de huidige of potentiële leden of het grote publiek.

De bestuurders van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet gehouden zijn een jaarverslag op te stellen, bewaren het bijzonder verslag op de zetel van de vennootschap. Dit bijzonder verslag kan door de FOD Economie worden opgevraagd in het kader van de controles die op regelmatige basis worden uitgevoerd om na te gaan of de vennootschappen nog steeds aan de voorwaarden van de hun toegekende erkenning voldoen.

Zoeken

Newsletter