Nieuws

Veerkrachtige coöperaties in crisistijden: enkele aandachtspunten

Resilience 150x150

Sinds enige tijd leeft zowel bij coöperaties als op wetenschappelijk economisch vlak het idee dat het coöperatief model veerkrachtiger is in tijden van crisis in vergelijking met niet-coöperatieve modellen. Coöperaties zouden omwille van hun lokale inbedding, en de focus op gebruikswaarde, beter een crisis kunnen absorberen en een ongewenst domino-effect neutraliseren in plaats van stimuleren.

Het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen aan de KULeuven onderzocht hoe onze coöperaties de covidcrisis doorstonden. Dit onderzoek berust op een bloemlezing van coöperatieve acties ten tijde van de covid-19 crisis. Niet alle coöperaties doorstaan een crisis. Het onderzoek bevat enkele belangrijke leerpunten voor coöperaties:

1. De democratische structuur van de coöperatie is geen ceremonieel jasje, maar wel een cruciale factor voor coöperaties in tijden van crisis.
2. Coöperaties dienen zich open te stellen voor het lokale en globale netwerk waarin ze zich bevinden om zo wederzijds te kunnen genieten van solidariteit en vertrouwen.
3. Ten slotte kunnen coöperaties als inspiratie worden gebruikt voor beleidsverantwoordelijken wanneer zij een stabieler en veerkrachtiger economisch weefsel wensen te creëren in de komende decennia.

Meer lezen? Het artikel kan je voorlopig gratis lezen via deze link

Zoeken

Newsletter