Nieuws

Zijn jongeren vertegenwoordigd in onze coöperaties?

StartToCoop150x150Coopkracht is de Vlaamse netwerkorganisatie voor coöperaties en werkt eveneens aan het bekendmaken van het coöperatieve ondernemingsmodel bij het brede publiek. Een belangrijke doelgroep daarbij zijn jongeren.
Hoe jonger mensen in contact komen met coöperaties, hoe groter de kans dat zij dit op een of andere manier meenemen in hun keuzes als consument, werknemer of ondernemer.

Coopkracht timmert al verschillende jaren aan de weg om de brug te leggen tussen jongeren en coöperaties. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe het gesteld is met de jongerenvertegenwoordiging in onze coöperaties, op welke manier ze bereikt kunnen worden en welke prioriteiten en visies er zijn omtrent deze doelgroep. Op basis van deze meting kunnen we op zoek gaan naar gerichte acties met impact.

Door deel te nemen aan dit Nederlandstalige onderzoek draagt u bij aan deze belangrijke nulmeting. Het maakt niet uit of u veel of weinig ervaring hebt met deze doelgroep. In beide gevallen zijn uw antwoorden waardevol en maken ze een verschil.

Dus maak alsjeblieft 20 minuten van uw tijd vrij om deze vragenlijst voor 14.01.2022 in te vullen.

Zoeken

Newsletter